SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.12.2022
                    Nyckeltal                              2006_2007
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 430 560 1 000
Gårdar 30<n<40 30<n<40 70<n<80
Renar 129 194 165
Företagarvinst -16 300 -9 500 -12 200
        + Företagarfamiljens löneanspråk 17 200 13 800 15 300
        +Räntekravet 1 680 1 990 1 840
Företagarinkomst 2 550 6 300 4 880
Lönsamhetskoefficient 0,13 0,40 0,28
Företagarinkomst 2 550 6 300 4 880
        - Räntekrav -1 690 -2 000 -1 850
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 860 4 300 3 030
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 380 1 100 1 230
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,6 3,9 2,5
Eget kapital 34 700 40 400 37 700
        Total kapital 39 900 53 500 47 200
Soliditetsgrad 86,8 75,4 79,9
Avkastning på total kapital -14 500 -7 150 -10 100
        Kapital under räkenskapsåret 38 900 52 000 45 800
Avkastnings-% på kapital -36,9 -13,5 -21,8


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/