SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.12.2022
                    Nyckeltal                              2006_2007
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 140 200 250 180 240 1 000
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 125 140 143 321 193 165
Företagarvinst -21 900 -11 400 -12 300 -19 100 -6 830 -12 200
        + Företagarfamiljens löneanspråk 20 300 15 200 15 100 14 800 13 800 15 300
        +Räntekravet 1 840 1 650 1 320 4 200 1 860 1 840
Företagarinkomst 190 5 460 4 100 -170 8 870 4 880
Lönsamhetskoefficient 0,01 0,32 0,25 -0,01 0,57 0,28
Företagarinkomst 190 5 460 4 100 -170 8 870 4 880
        - Räntekrav -1 840 -1 660 -1 320 -4 200 -1 870 -1 850
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -1 650 3 800 2 780 -4 380 7 010 3 030
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 630 1 220 1 210 1 190 1 100 1 230
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -1,0 3,1 2,3 -3,7 6,3 2,5
Eget kapital 36 900 34 700 27 700 88 600 37 200 37 700
        Total kapital 41 600 40 500 43 600 94 500 48 700 47 200
Soliditetsgrad 88,8 85,8 63,6 93,7 76,4 79,9
Avkastning på total kapital -19 900 -9 490 -10 600 -14 700 -4 580 -10 100
        Kapital under räkenskapsåret 41 400 39 200 41 100 90 300 47 300 45 800
Avkastnings-% på kapital -48,2 -24,2 -24,9 -16,3 -9,2 -21,8


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/