SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Odlingsarealer enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
Medelstorlek (hektar per företag     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021    
Gårdar representerade 52 000 49 100 48 000 45 200 44 000 42 600 45 000 44 200 42 800 42 500 40 200 40 900 39 300 38 200 37 100 36 400 35 600 35 200 33 800 33 500 33 100 31 200
Odlingsareal 40,1 41,3 42,4 47,4 46,4 49,4 47,8 50,2 51,0 52,1 54,6 55,3 56,4 58,2 60,6 61,0 63,5 64,6 67,8 70,0 69,0 69,7
Djurenheter 22,7 24,1 24,9 27,0 25,9 27,4 25,0 26,8 26,0 24,6 25,6 24,9 25,5 25,2 27,2 28,2 27,6 26,8 25,5 27,8 29,1 27,0
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor 51,4 52,1 55,0 59,1 59,6 61,7 50,3 51,6 52,5 54,0 53,9 53,4 55,2 56,3 59,3 59,0 61,9 63,9 64,3 66,4 64,2 65,8
Övriga växtodlingsgårdar 47,0 44,3 41,3 45,4 45,4 45,8 43,7 44,0 44,2 43,3 50,9 50,9 47,4 49,1 49,9 52,9 53,0 50,6 56,7 51,8 51,4 53,3
Växthusföretag 0,4 3,6 3,0 3,5 0,4 0,6 0,4 0,3 1,0 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 0,5 0,6
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter 15,8 16,6 14,9 26,2 35,2 37,1 38,4 36,0 35,9 35,4 36,1 33,4 30,3 45,3 43,9 34,6 37,8 26,9 39,7 32,1 54,6 39,4
Mjölkgårdar 34,4 36,8 38,1 40,0 42,0 44,2 45,3 47,1 50,2 50,9 52,4 55,3 59,9 60,5 63,5 67,9 70,9 75,2 77,4 81,0 89,3 91,6
Övriga nötboskapsgårdar 40,2 40,5 42,4 61,7 44,0 49,4 49,3 61,6 60,9 57,8 64,7 66,1 66,7 70,8 71,9 75,4 79,1 86,3 96,2 110,3 102,5 102,0
Får och getgårdar 15,1 15,1 14,7 18,0 19,9 30,3 32,4 20,7 24,6 38,1 38,8 37,1 47,3 54,1 48,7 43,4 44,9 47,6 58,6 56,8 60,7 65,1
Svingårdar 43,4 44,7 46,7 51,5 60,6 63,4 64,4 68,0 67,5 76,3 82,1 79,6 85,2 84,7 95,3 95,4 110,5 126,0 109,2 132,5 120,1 117,8
Fjäderfägårdar 53,0 55,0 57,1 73,2 74,5 63,9 79,0 58,0 45,1 61,1 62,6 60,7 53,9 50,7 58,8 68,8 77,5 56,5 58,9 69,1 67,2 69,0
Gårdar med blandad produktion 49,5 53,5 52,4 64,3 53,4 64,2 67,0 74,5 72,5 72,6 79,5 86,6 86,7 91,1 92,0 79,3 83,2 89,6 97,3 108,4 93,3 92,7
Alla gårdar 40,1 41,3 42,4 47,4 46,4 49,4 47,8 50,2 51,0 52,1 54,6 55,3 56,4 58,2 60,6 61,0 63,5 64,6 67,8 70,0 69,0 69,7


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/