SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lönsamhetskoefficient enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
Lönsamhetskoefficient     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022e 14 % färdiga
Gårdar representerade 52 700 50 000 49 000 46 300 45 100 44 700 47 300 46 200 44 600 44 700 42 500 41 000 39 400 38 300 37 200 35 800 35 300 34 600 33 200 32 800 32 300 31 600 30 800
Odlingsareal 40,2 41,3 42,2 46,9 46,0 48,5 46,6 49,2 50,1 50,7 53,5 55,2 56,4 58,2 60,5 62,3 64,1 64,8 67,5 68,8 70,7 70,1 72,0
Djurenheter 22,7 23,9 24,7 26,7 25,7 26,6 24,2 25,9 25,3 23,9 24,8 24,8 25,5 25,1 27,1 27,9 28,1 27,5 25,1 28,2 30,0 28,6 28,8
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor 0,73 0,57 0,58 0,46 0,37 0,30 0,42 0,81 0,22 -0,06 0,37 0,40 0,39 0,18 0,07 0,16 0,04 0,14 0,42 0,21 0,17 0,57 1,02
Övriga växtodlingsgårdar 0,95 0,75 0,65 0,52 0,44 0,40 0,46 0,66 0,49 0,21 0,51 0,54 0,31 0,33 0,14 0,14 0,23 0,15 0,42 0,22 0,24 0,35 0,53
Växthusföretag 0,52 0,82 0,74 0,53 0,59 0,51 0,44 0,38 0,36 0,35 0,56 0,51 0,58 0,69 0,85 0,62 0,95 0,92 1,04 1,22 1,54 1,75 1,12
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter 0,69 0,51 0,35 0,39 0,23 0,79 1,02 0,44 0,35 0,48 0,42 0,65 0,08 0,54 0,48 0,66 0,67 1,08 -0,04 0,02 1,53 0,11 0,63
Mjölkgårdar 0,66 0,68 0,53 0,51 0,52 0,47 0,48 0,58 0,63 0,51 0,58 0,58 0,59 0,52 0,60 0,38 0,30 0,45 0,35 0,45 0,57 0,60 0,39
Övriga nötboskapsgårdar 0,70 0,53 0,48 0,50 0,46 0,42 0,32 0,58 0,29 0,43 0,54 0,43 0,41 0,55 0,44 0,48 0,28 0,52 0,39 0,45 0,48 0,51 -0,25
Får och getgårdar 0,05 0,12 0,09 0,09 0,12 0,32 0,13 -0,11 -0,10 -0,24 -0,08 0,24 0,28 0,25 0,36 0,30 0,02 0,13 0,21 0,24 0,46 0,41 0,17
Svingårdar 0,74 0,86 0,67 0,41 0,49 0,58 0,64 0,76 0,39 0,49 0,45 0,45 0,54 0,38 0,43 0,65 0,48 0,90 0,49 0,67 0,68 0,78 0,43
Fjäderfägårdar 1,54 1,07 0,79 0,86 1,01 0,98 0,74 1,12 0,53 0,64 0,57 1,00 0,18 0,23 0,56 0,55 0,51 0,17 1,08 1,58 1,27 0,99 0,58
Gårdar med blandad produktion 0,64 0,60 0,48 0,44 0,25 0,39 0,55 0,89 0,47 0,12 0,41 0,49 0,40 0,46 0,23 0,30 0,04 0,49 0,72 0,43 0,37 0,65 0,67
Alla gårdar 0,69 0,65 0,54 0,49 0,47 0,45 0,46 0,61 0,43 0,29 0,47 0,50 0,47 0,42 0,39 0,34 0,25 0,39 0,43 0,40 0,51 0,59 0,52


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/