SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Avkastning på kapital % enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
Avkastnings % på kapital     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022     2023e. 2.5 % färdiga
Gårdar representerade 52 700 50 000 49 000 46 300 45 100 44 700 47 300 46 200 44 600 44 700 42 500 41 000 39 400 38 300 37 200 32 600 32 200 31 800 33 200 35 100 34 500 33 900 33 000 31 500
Odlingsareal 40,2 41,3 42,2 46,9 46,0 48,5 46,6 49,2 50,1 50,7 53,5 55,2 56,4 58,1 60,5 61,8 63,0 64,3 67,4 64,5 66,9 68,7 69,9 70,9
Djurenheter 22,7 23,9 24,7 26,7 25,7 26,6 24,2 25,9 25,3 23,9 24,8 24,8 25,5 25,1 27,1 27,0 27,1 26,7 25,2 25,7 28,1 28,2 27,0 27,0
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor 2,7 1,0 0,5 -0,6 -1,4 -1,8 -0,3 3,2 -1,7 -4,2 -0,3 -0,2 -0,0 -2,0 -2,8 -2,4 -3,1 -2,3 -0,7 -2,0 -2,2 0,5 4,4 -0,5
Övriga växtodlingsgårdar 4,7 2,8 0,3 -1,4 -2,3 -2,5 -1,3 1,3 -0,1 -3,3 0,1 0,3 -1,2 -1,4 -3,5 -3,7 -3,3 -2,4 -0,8 -3,2 -3,1 -2,0 -0,9 -3,3
Växthusföretag -2,7 1,6 -1,0 -8,3 -6,5 -9,3 -10,0 -9,7 -8,2 -9,1 -3,6 -2,8 -1,8 -0,7 1,6 -0,6 2,6 1,7 3,2 4,4 7,7 8,3 5,5 3,2
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter -0,1 -2,7 -8,1 -9,7 -7,9 1,7 5,0 -1,8 -2,0 -1,7 -2,8 -1,1 -9,0 -3,1 -4,0 -0,5 1,0 3,7 -3,2 0,1 4,6 -3,8 2,2 -0,4
Mjölkgårdar -2,0 -1,3 -6,6 -6,7 -6,1 -6,5 -5,5 -2,7 -1,2 -3,4 -2,1 -1,8 -1,2 -2,5 -1,1 -4,1 -5,3 -3,2 -4,1 -2,8 -1,3 -0,7 2,5 2,2
Övriga nötboskapsgårdar -0,1 -3,0 -4,2 -3,7 -4,1 -5,5 -5,6 -1,0 -3,8 -2,9 -1,0 -2,1 -2,2 -0,8 -1,3 -1,2 -3,3 -0,8 -1,5 -0,5 -0,2 -0,9 3,5 4,2
Får och getgårdar -14,2 -11,3 -20,5 -18,3 -14,1 -12,1 -15,0 -14,6 -15,1 -21,5 -13,5 -9,6 -6,6 -7,3 -4,4 -4,6 -6,7 -11,9 -5,0 -5,1 -2,3 -3,3 0,2 -1,1
Svingårdar 2,1 3,4 0,5 -2,8 -1,6 -0,1 0,6 2,3 -1,7 -0,1 -0,3 -0,8 0,7 -1,1 -0,6 1,0 -0,5 2,2 -0,7 0,2 1,7 0,7 0,5 1,3
Fjäderfägårdar 9,9 5,9 4,1 3,7 4,4 4,2 2,3 5,5 1,0 2,0 1,3 4,0 -1,3 -2,2 0,9 0,2 0,3 -3,3 3,4 6,3 4,5 2,2 -1,9 3,2
Gårdar med blandad produktion 0,7 0,5 -1,9 -2,1 -4,8 -3,0 -0,5 3,7 -0,6 -3,7 -1,2 0,0 -1,2 -0,6 -2,4 -2,1 -3,9 -0,8 1,4 0,9 -1,3 1,1 2,5 -1,4
Alla gårdar 0,3 -0,2 -3,2 -4,1 -4,2 -4,2 -3,2 -0,3 -2,1 -4,0 -1,7 -1,0 -1,0 -1,8 -1,9 -2,5 -3,3 -2,0 -1,5 -1,6 -1,0 -0,1 2,6 0,5

7051344

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/