På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Växthusproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                      2019    
Växthusföretag
Medeltal 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000 3.000.000-
Gårdar representerade 690 110 180 200 80 30 40 40 0
Gårdar 80<n<90 5<n<10 11<n<20 11<n<20 11<n<20 5<n<10 11<n<20 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 0,6 0,1 0,2 0,4 1,6 0,8 1,2 1,9 .
Djurenheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Företagarvinst 11 400 -36 400 -8 110 52 500 -13 100 37 300 -580 84 000 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 55 200 43 800 44 700 62 400 69 900 58 100 55 100 63 500 .
        +Räntekravet 13 700 2 070 3 080 8 800 11 600 28 200 32 000 80 200 .
Företagarinkomst 78 500 9 420 39 700 122 300 67 900 123 300 84 100 208 700 .
Lönsamhetskoefficient 1,14 0,21 0,83 1,72 0,83 1,43 0,97 1,45 .
Företagarinkomst 78 500 9 420 39 700 122 300 67 900 123 300 84 100 208 700 .
        - Räntekrav -11 900 -2 080 -3 090 -7 390 -11 100 -27 800 -29 600 -61 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 66 600 7 350 36 600 114 900 56 700 95 400 54 500 147 500 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 430 2 730 2 790 3 890 4 360 3 340 3 440 3 960 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 19,4 2,7 13,1 29,5 13,0 28,5 15,8 37,2 .
Eget kapital 315 500 45 700 59 000 242 900 319 100 675 600 994 800 1 341 000 .
        Total kapital 712 200 107 400 209 700 447 800 663 100 1 733 000 1 842 000 3 522 000 .
Soliditetsgrad 44,3 42,5 28,1 54,2 48,1 39,0 54,0 38,1 .
Avkastning på total kapital 30 900 -32 800 -750 64 600 1 480 79 100 47 400 184 600 .
        Kapital under räkenskapsåret 697 600 106 600 214 600 424 500 687 200 1 721 000 1 783 000 3 381 000 .
Avkastnings % på kapital 4,4 -30,8 -0,3 15,2 0,2 4,6 2,7 5,5 .

7051561

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/