På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Växthusproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Växthusföretag
Medeltal 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Gårdar representerade 670 0 120 230 190 60 10 30 20 0
Gårdar 80<n<90 0<n<4 5<n<10 11<n<20 20<n<30 11<n<20 5<n<10 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 0,7 . 0,1 0,3 1,1 0,8 1,2 1,7 2,1 .
Djurenheter 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Företagarvinst 11 900 . -34 800 -10 900 52 500 -4 490 183 300 -67 000 256 100 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 56 200 . 43 400 53 300 64 800 58 100 54 800 59 100 75 100 .
        +Räntekravet 12 100 . 2 180 6 870 8 850 20 600 46 700 28 700 81 100 .
Företagarinkomst 80 200 . 10 700 49 300 126 200 74 200 284 800 20 800 412 300 .
Lönsamhetskoefficient 1,17 . 0,24 0,82 1,71 0,94 2,81 0,24 2,64 .
Företagarinkomst 80 200 . 10 700 49 300 126 200 74 200 284 800 20 800 412 300 .
        - Räntekrav -12 000 . -2 180 -6 870 -8 850 -20 600 -46 700 -28 600 -81 000 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 68 100 . 8 520 42 400 117 400 53 600 238 100 -7 900 331 200 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 490 . 2 710 3 330 4 050 3 490 3 420 3 690 4 690 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 19,5 . 3,1 12,7 29,0 15,3 69,6 -2,1 70,5 .
Eget kapital 302 500 . 42 200 167 500 266 000 562 400 1 288 000 604 000 1 794 000 .
        Total kapital 719 300 . 113 400 319 600 599 100 1 335 000 2 373 000 2 079 000 4 729 000 .
Soliditetsgrad 42,1 . 37,2 52,4 44,4 42,1 54,3 29,1 37,9 .
Avkastning på total kapital 32 100 . -30 600 -110 67 000 29 200 249 000 -8 470 393 800 .
        Kapital under räkenskapsåret 705 400 . 112 400 321 100 580 800 1 325 000 2 311 000 2 128 000 4 412 000 .
Avkastnings % på kapital 4,6 . -27,3 -0,0 11,5 2,2 10,8 -0,4 8,9 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/