På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Svingårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Svingårdar
Medeltal 25.000_50.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 1.000.000_1.500.000
Gårdar representerade 480 10 130 230 110 0
Gårdar 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 132,7 . 91,7 146,2 . .
Djurenheter 284,7 . 142,5 337,0 . .
Företagarvinst -30 000 . -90 000 19 200 . .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 57 800 . 44 100 54 100 . .
        +Räntekravet 32 400 . 19 900 39 400 . .
Företagarinkomst 61 300 . -26 000 112 600 . .
Lönsamhetskoefficient 0,68 . -0,41 1,21 . .
Företagarinkomst 61 300 . -26 000 112 600 . .
        - Räntekrav -33 500 . -19 900 -39 300 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 28 900 . -45 900 73 300 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 610 . 2 750 3 370 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 8,0 . -16,7 21,7 . .
Eget kapital 1 068 000 . 490 900 1 527 000 . .
        Total kapital 1 378 000 . 810 900 1 761 000 . .
Soliditetsgrad 77,5 . 60,5 86,7 . .
Avkastning på total kapital 10 600 . -61 700 63 700 . .
        Kapital under räkenskapsåret 1 348 000 . 814 600 1 704 000 . .
Avkastnings % på kapital 0,8 . -7,6 3,7 . .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/