På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Svingårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.4.2024
                    Nyckeltal                      2019    
Svingårdar
Medeltal 25.000-50.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.500.000-3.000.000
Gårdar representerade 330 0 100 80 90 50 0
Gårdar 11<n<20 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 118,4 . . . . . .
Djurenheter 285,6 . . . . . .
Företagarvinst -37 200 . . . . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 64 200 . . . . . .
        +Räntekravet 34 700 . . . . . .
Företagarinkomst 58 400 . . . . . .
Lönsamhetskoefficient 0,59 . . . . . .
Företagarinkomst 58 400 . . . . . .
        - Räntekrav -31 400 . . . . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 28 800 . . . . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 4 010 . . . . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 7,2 . . . . . .
Eget kapital 784 000 . . . . . .
        Total kapital 1 131 000 . . . . . .
Soliditetsgrad 69,3 . . . . . .
Avkastning på total kapital 1 850 . . . . . .
        Kapital under räkenskapsåret 1 109 000 . . . . . .
Avkastnings % på kapital 0,2 . . . . . .

7051552

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/