På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Spannmål
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Gårdar representerade 15 200 5 290 4 050 3 650 1 750 440
Gårdar 120<n<130 5<n<10 20<n<30 40<n<50 30<n<40 11<n<20
Odlingsareal 58,8 28,4 40,9 70,5 126,6 223,4
Djurenheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2
Företagarvinst -21 300 -22 400 -16 200 -25 800 -19 800 -23 800
        + Företagarfamiljens löneanspråk 13 700 10 700 10 800 14 900 23 400 28 400
        +Räntekravet 12 000 5 900 8 780 16 000 22 300 39 100
Företagarinkomst 4 290 -5 880 3 280 5 100 25 800 43 600
Lönsamhetskoefficient 0,17 -0,35 0,17 0,16 0,56 0,65
Företagarinkomst 4 290 -5 880 3 280 5 100 25 800 43 600
        - Räntekrav -11 900 -5 900 -8 690 -16 000 -22 200 -39 100
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -7 630 -11 700 -5 410 -10 900 3 520 4 460
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 850 660 670 930 1 460 1 770
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -8,9 -17,6 -8,0 -11,7 2,4 2,5
Eget kapital 302 800 145 600 252 000 407 600 532 600 877 700
        Total kapital 372 600 171 400 290 500 486 000 723 300 1 210 000
Soliditetsgrad 81,3 84,9 86,8 83,9 73,6 72,5
Avkastning på total kapital -7 970 -16 000 -6 560 -8 240 6 550 20 400
        Kapital under räkenskapsåret 368 800 172 500 287 700 484 000 708 400 1 170 000
Avkastnings % på kapital -2,2 -9,3 -2,3 -1,7 0,9 1,7


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/