På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Övrigt nötboskap
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Övriga nötboskapsgårdar
Medeltal 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Gårdar representerade 3 210 390 1 230 1 360 200 30
Gårdar 80<n<90 5<n<10 30<n<40 30<n<40 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 108,9 32,2 67,4 141,9 254,0 .
Djurenheter 76,8 18,5 45,1 94,4 229,1 .
Företagarvinst -33 900 -20 400 -33 700 -33 800 -66 900 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 41 000 24 800 35 800 46 200 67 600 .
        +Räntekravet 20 800 6 390 12 400 29 000 41 400 .
Företagarinkomst 27 900 10 800 14 500 41 300 42 000 .
Lönsamhetskoefficient 0,45 0,35 0,30 0,55 0,39 .
Företagarinkomst 27 900 10 800 14 500 41 300 42 000 .
        - Räntekrav -20 700 -6 400 -12 400 -28 900 -41 400 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 7 080 4 380 2 090 12 400 590 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 560 1 550 2 240 2 880 4 220 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,8 2,8 0,9 4,3 0,1 .
Eget kapital 509 300 193 000 345 400 680 400 927 000 .
        Total kapital 808 600 217 900 525 100 1 061 000 1 845 000 .
Soliditetsgrad 63,0 88,6 65,8 64,1 50,3 .
Avkastning på total kapital -4 790 -13 300 -15 400 5 270 -1 690 .
        Kapital under räkenskapsåret 786 800 224 800 524 400 1 021 000 1 771 000 .
Avkastnings % på kapital -0,6 -5,9 -2,9 0,5 -0,1 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/