På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Övrigt nötboskap
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 22.2.2024
                    Nyckeltal                      2019    
Övriga nötboskapsgårdar
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Gårdar representerade 3 000 340 980 1 390 250 30
Gårdar 80<n<90 5<n<10 20<n<30 40<n<50 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 101,5 28,9 61,6 118,4 226,0 .
Djurenheter 75,3 19,9 39,8 86,0 196,5 .
Företagarvinst -31 400 -20 300 -32 300 -28 900 -61 600 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 40 300 26 100 33 900 43 100 68 000 .
        +Räntekravet 20 900 7 140 11 400 27 900 34 300 .
Företagarinkomst 29 000 11 400 12 700 41 100 38 800 .
Lönsamhetskoefficient 0,47 0,34 0,28 0,58 0,38 .
Företagarinkomst 29 000 11 400 12 700 41 100 38 800 .
        - Räntekrav -20 000 -5 700 -11 200 -26 900 -32 400 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 8 890 5 730 1 520 14 200 6 360 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 520 1 630 2 110 2 690 4 250 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,5 3,5 0,7 5,3 1,5 .
Eget kapital 507 500 162 600 331 100 664 600 720 500 .
        Total kapital 784 700 188 200 485 400 976 400 1 538 000 .
Soliditetsgrad 64,7 86,4 68,2 68,1 46,8 .
Avkastning på total kapital -3 890 -13 800 -15 800 5 290 -6 050 .
        Kapital under räkenskapsåret 763 200 194 100 489 900 937 600 1 480 000 .
Avkastnings % på kapital -0,5 -7,1 -3,2 0,6 -0,4 .

7051549

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/