På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Övrig växtodling
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Övriga växtodlingsgårdar
Medeltal 0_2.000 2.000_4.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Gårdar representerade 18 500 330 1 240 7 740 4 470 2 120 1 250 650 610 50 0
Gårdar 130<n<140 0<n<4 0<n<4 11<n<20 20<n<30 20<n<30 20<n<30 20<n<30 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 33,0 . . 15,3 26,0 46,2 67,8 113,0 130,5 187,8 .
Djurenheter 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 .
Företagarvinst -13 600 . . -8 410 -12 900 -17 700 -18 300 -25 100 -44 100 39 000 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 9 150 . . 4 120 7 080 11 700 13 100 24 900 55 300 50 200 .
        +Räntekravet 5 860 . . 3 170 4 270 8 370 13 100 17 100 20 600 22 200 .
Företagarinkomst 1 400 . . -1 120 -1 540 2 260 7 900 16 900 31 800 111 400 .
Lönsamhetskoefficient 0,09 . . -0,15 -0,14 0,11 0,30 0,40 0,42 1,54 .
Företagarinkomst 1 400 . . -1 120 -1 540 2 260 7 900 16 900 31 800 111 400 .
        - Räntekrav -5 860 . . -3 170 -4 280 -8 370 -13 000 -17 100 -20 500 -22 100 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -4 460 . . -4 290 -5 820 -6 110 -5 190 -280 11 200 89 200 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 570 . . 250 440 720 810 1 550 3 450 3 130 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -7,8 . . -16,6 -13,1 -8,4 -6,3 -0,2 3,2 28,4 .
Eget kapital 158 500 . . 89 000 127 400 238 800 313 100 413 000 460 300 402 700 .
        Total kapital 188 400 . . 91 700 141 600 258 200 377 500 585 300 773 300 1 206 000 .
Soliditetsgrad 84,1 . . 97,0 90,0 92,5 82,9 70,6 59,5 33,4 .
Avkastning på total kapital -6 930 . . -5 070 -8 210 -8 840 -3 650 -4 320 -14 800 83 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 186 700 . . 90 400 139 600 258 100 374 900 577 000 762 800 1 189 000 .
Avkastnings % på kapital -3,7 . . -5,6 -5,9 -3,4 -1,0 -0,7 -2,0 7,0 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/