På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Mjölkgårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                      2019    
Mjölkgårdar
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 5 730 120 1 150 2 820 1 250 270 90 30
Gårdar 220<n<230 5<n<10 20<n<30 80<n<90 80<n<90 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 82,7 30,5 35,7 69,0 124,6 181,9 241,7 .
Djurenheter 66,6 6,3 20,8 50,9 103,2 189,8 254,5 .
Företagarvinst -45 900 -37 200 -40 700 -42 300 -49 300 -75 100 -61 800 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 64 700 36 400 49 100 66 200 70 100 79 100 127 300 .
        +Räntekravet 19 800 5 400 7 480 15 300 32 100 46 500 58 200 .
Företagarinkomst 37 300 4 630 14 400 37 800 51 200 50 500 123 700 .
Lönsamhetskoefficient 0,44 0,11 0,25 0,46 0,50 0,40 0,67 .
Företagarinkomst 37 300 4 630 14 400 37 800 51 200 50 500 123 700 .
        - Räntekrav -18 500 -5 410 -6 060 -13 900 -30 400 -46 500 -58 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 18 800 -770 8 310 23 800 20 700 4 010 65 400 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 4 040 2 270 3 060 4 130 4 370 4 940 7 950 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 4,7 -0,3 2,7 5,8 4,7 0,8 8,2 .
Eget kapital 476 000 159 900 229 000 379 600 730 400 962 900 1 557 000 .
        Total kapital 764 800 180 100 240 800 543 300 1 261 000 2 163 000 3 050 000 .
Soliditetsgrad 62,2 88,8 95,1 69,9 57,9 44,5 51,0 .
Avkastning på total kapital -21 200 -31 100 -34 100 -24 500 -7 650 -7 150 26 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 755 200 188 900 243 900 542 800 1 242 000 2 050 000 2 971 000 .
Avkastnings % på kapital -2,8 -16,5 -14,0 -4,5 -0,6 -0,3 0,9 .

7051546

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/