På svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Mjölkgårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Mjölkgårdar
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Gårdar representerade 5 740 0 20 140 1 570 2 640 1 070 240 40 20
Gårdar 220<n<230 0<n<4 0<n<4 5<n<10 20<n<30 80<n<90 70<n<80 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 80,8 . . 28,3 39,5 75,3 127,7 189,1 287,7 .
Djurenheter 64,9 . . 9,2 23,6 56,4 108,7 207,2 281,1 .
Företagarvinst -44 700 . . -38 900 -38 100 -45 900 -43 800 -63 800 -94 500 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 63 700 . . 37 400 48 400 68 000 71 300 95 100 92 600 .
        +Räntekravet 18 100 . . 5 100 6 630 15 600 31 300 54 300 64 200 .
Företagarinkomst 37 100 . . 3 570 16 800 37 700 58 700 85 500 62 200 .
Lönsamhetskoefficient 0,45 . . 0,08 0,31 0,45 0,57 0,57 0,40 .
Företagarinkomst 37 100 . . 3 570 16 800 37 700 58 700 85 500 62 200 .
        - Räntekrav -18 000 . . -5 120 -6 640 -15 600 -31 200 -54 200 -64 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 19 000 . . -1 540 10 200 22 100 27 500 31 200 -1 980 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 980 . . 2 330 3 020 4 250 4 450 5 940 5 780 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 4,8 . . -0,7 3,4 5,2 6,2 5,3 -0,3 .
Eget kapital 466 000 . . 167 900 234 800 405 400 762 400 1 239 000 1 321 000 .
        Total kapital 747 100 . . 178 300 263 600 628 600 1 295 000 2 431 000 3 403 000 .
Soliditetsgrad 62,4 . . 94,1 89,1 64,5 58,9 51,0 38,8 .
Avkastning på total kapital -20 400 . . -33 500 -29 700 -25 400 -1 060 11 300 11 700 .
        Kapital under räkenskapsåret 738 500 . . 188 900 265 800 627 100 1 275 000 2 297 000 3 430 000 .
Avkastnings % på kapital -2,8 . . -17,8 -11,2 -4,1 -0,1 0,5 0,3 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/