LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Frilandsproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 750.000_1.000.000
Gårdar representerade 630 140 90 390 0
Gårdar 5<n<10 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 31,4 . . 41,1 .
Djurenheter 0,0 . . 0,0 .
Företagarvinst -26 900 . . -28 600 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 14 500 . . 18 100 .
        +Räntekravet 10 500 . . 14 500 .
Företagarinkomst -390 . . 6 490 .
Lönsamhetskoefficient -0,02 . . 0,20 .
Företagarinkomst -390 . . 6 490 .
        - Räntekrav -12 000 . . -17 000 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -12 400 . . -10 500 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 900 . . 1 130 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -13,7 . . -9,3 .
Eget kapital 212 200 . . 291 200 .
        Total kapital 363 200 . . 513 200 .
Soliditetsgrad 58,4 . . 56,7 .
Avkastning på total kapital -10 900 . . -5 410 .
        Kapital under räkenskapsåret 363 500 . . 514 900 .
Avkastnings % på kapital -3,0 . . -1,1 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/