LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Fjäderfäproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Fjäderfägårdar
Medeltal 100.000_250.000 250.000_500.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Gårdar representerade 260 40 90 40 80
Gårdar 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 69,2 . . . .
Djurenheter 395,1 . . . .
Företagarvinst 41 500 . . . .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 56 400 . . . .
        +Räntekravet 22 000 . . . .
Företagarinkomst 119 900 . . . .
Lönsamhetskoefficient 1,53 . . . .
Företagarinkomst 119 900 . . . .
        - Räntekrav -21 900 . . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 97 900 . . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 520 . . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 27,8 . . . .
Eget kapital 634 200 . . . .
        Total kapital 1 156 000 . . . .
Soliditetsgrad 54,9 . . . .
Avkastning på total kapital 71 200 . . . .
        Kapital under räkenskapsåret 1 174 000 . . . .
Avkastnings % på kapital 6,1 . . . .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/