LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Fjäderfäproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
                    Nyckeltal                      2019    
Fjäderfägårdar
Medeltal 100.000-250.000 250.000-500.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 280 40 100 10 120
Gårdar 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 68,3 . . . .
Djurenheter 398,5 . . . .
Företagarvinst 44 500 . . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 57 400 . . . .
        +Räntekravet 24 200 . . . .
Företagarinkomst 124 200 . . . .
Lönsamhetskoefficient 1,52 . . . .
Företagarinkomst 124 200 . . . .
        - Räntekrav -22 200 . . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 102 000 . . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 580 . . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 28,4 . . . .
Eget kapital 629 800 . . . .
        Total kapital 1 174 000 . . . .
Soliditetsgrad 53,6 . . . .
Avkastning på total kapital 75 000 . . . .
        Kapital under räkenskapsåret 1 191 000 . . . .
Avkastnings % på kapital 6,3 . . . .

7670228

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/