LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Får, getter och övrig betesdjur
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Får och getgårdar
Medeltal 8.000_15.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Gårdar representerade 920 70 360 440 50
Gårdar 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 56,2 . 45,5 66,4 .
Djurenheter 23,7 . 12,5 33,5 .
Företagarvinst -36 100 . -54 900 -21 500 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 35 500 . 39 600 33 600 .
        +Räntekravet 11 500 . 7 000 15 700 .
Företagarinkomst 10 800 . -8 260 27 700 .
Lönsamhetskoefficient 0,23 . -0,18 0,56 .
Företagarinkomst 10 800 . -8 260 27 700 .
        - Räntekrav -11 400 . -6 980 -15 600 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -690 . -15 200 12 000 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 210 . 2 480 2 100 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,3 . -6,1 5,7 .
Eget kapital 247 200 . 123 100 357 300 .
        Total kapital 395 400 . 303 800 460 500 .
Soliditetsgrad 62,5 . 40,5 77,6 .
Avkastning på total kapital -20 800 . -43 400 -3 720 .
        Kapital under räkenskapsåret 394 300 . 311 200 455 500 .
Avkastnings % på kapital -5,3 . -14,0 -0,8 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/