LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Får, getter och övrig betesdjur
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                      2019    
Får och getgårdar
Medeltal 8.000-15.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Gårdar representerade 550 30 220 270 30
Gårdar 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 56,9 . 46,9 66,2 .
Djurenheter 23,8 . 12,6 33,2 .
Företagarvinst -36 400 . -54 400 -22 200 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 36 100 . 40 500 33 800 .
        +Räntekravet 11 500 . 7 000 15 500 .
Företagarinkomst 11 300 . -6 920 27 100 .
Lönsamhetskoefficient 0,24 . -0,15 0,55 .
Företagarinkomst 11 300 . -6 920 27 100 .
        - Räntekrav -11 400 . -6 980 -15 400 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -200 . -13 900 11 600 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 260 . 2 530 2 110 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,1 . -5,5 5,5 .
Eget kapital 247 700 . 124 500 353 100 .
        Total kapital 390 600 . 298 700 451 900 .
Soliditetsgrad 63,4 . 41,7 78,1 .
Avkastning på total kapital -21 100 . -43 100 -4 670 .
        Kapital under räkenskapsåret 389 600 . 305 500 447 400 .
Avkastnings % på kapital -5,4 . -14,1 -1,0 .

7670233

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/