LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Blandad produktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 22.2.2024
                    Nyckeltal                      2019    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 1 580 40 100 120 590 400 320
Gårdar 30<n<40 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 11<n<20 5<n<10
Odlingsareal 97,7 . . . 69,1 142,8 153,5
Djurenheter 44,5 . . . 20,0 46,9 121,4
Företagarvinst -17 500 . . . -17 600 -31 100 -4 920
 + Företagarfamiljens löneanspråk 33 700 . . . 32 100 40 000 47 500
        +Räntekravet 31 100 . . . 18 800 45 100 54 100
Företagarinkomst 38 700 . . . 28 200 41 500 80 100
Lönsamhetskoefficient 0,60 . . . 0,55 0,49 0,79
Företagarinkomst 38 700 . . . 28 200 41 500 80 100
        - Räntekrav -21 800 . . . -13 700 -32 700 -33 700
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 16 900 . . . 14 500 8 780 46 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 140 . . . 2 000 2 490 3 190
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 7,9 . . . 7,2 3,5 14,5
Eget kapital 652 700 . . . 430 900 903 400 1 135 000
        Total kapital 743 500 . . . 487 400 1 073 000 1 250 000
Soliditetsgrad 87,8 . . . 88,4 84,2 90,8
Avkastning på total kapital 6 490 . . . -2 550 5 430 31 600
        Kapital under räkenskapsåret 731 900 . . . 480 800 1 065 000 1 209 000
Avkastnings % på kapital 0,9 . . . -0,5 0,5 2,6

7670130

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/