LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Blandad produktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.2.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 4.000_8.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Gårdar representerade 1 660 110 140 190 290 740 180
Gårdar 30<n<40 0<n<4 0<n<4 5<n<10 5<n<10 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 103,2 . . 53,9 74,7 150,9 .
Djurenheter 40,8 . . 8,4 17,6 74,8 .
Företagarvinst -34 400 . . -23 600 -29 200 -54 900 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 34 700 . . 19 000 37 600 44 600 .
        +Räntekravet 29 000 . . 12 900 20 000 38 900 .
Företagarinkomst 26 800 . . 8 240 28 300 28 500 .
Lönsamhetskoefficient 0,42 . . 0,26 0,49 0,34 .
Företagarinkomst 26 800 . . 8 240 28 300 28 500 .
        - Räntekrav -25 700 . . -12 800 -19 900 -38 800 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 1 110 . . -4 620 8 280 -10 300 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 210 . . 1 180 2 340 2 780 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,5 . . -3,9 3,5 -3,7 .
Eget kapital 710 700 . . 300 500 470 400 1 100 000 .
        Total kapital 816 300 . . 351 800 559 400 1 254 000 .
Soliditetsgrad 87,1 . . 85,4 84,1 87,7 .
Avkastning på total kapital -6 240 . . -9 340 -7 120 -12 600 .
        Kapital under räkenskapsåret 813 600 . . 361 800 550 200 1 262 000 .
Avkastnings % på kapital -0,8 . . -2,6 -1,3 -1,0 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/