SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 7.12.2022
                    Nyckeltal                                  2019    
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Gårdar representerade 33 500 6 370 6 010 5 950 5 950 6 510 1 970 440 100 140 20 0
Gårdar 720<n<730 30<n<40 40<n<50 100<n<110 130<n<140 190<n<200 120<n<130 30<n<40 11<n<20 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 70,1 26,8 42,9 63,9 80,7 107,8 126,5 169,6 175,7 95,7 2,1 .
Djurenheter 27,8 0,0 0,0 2,2 17,5 54,3 131,9 225,9 338,4 489,3 0,0 .
Företagarvinst -25 600 -17 700 -16 800 -25 100 -28 800 -41 100 -21 100 -52 500 7 080 38 200 256 100 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 28 500 8 900 11 100 16 700 34 100 52 900 63 900 84 600 69 700 81 800 75 100 .
        +Räntekravet 14 800 4 740 8 650 13 900 14 600 22 700 31 900 43 700 45 100 42 500 81 100 .
Företagarinkomst 17 600 -4 070 2 850 5 450 19 900 34 600 72 800 77 000 121 900 162 500 412 300 .
Lönsamhetskoefficient 0,41 -0,30 0,14 0,18 0,41 0,46 0,76 0,60 1,06 1,31 2,64 .
Företagarinkomst 17 600 -4 070 2 850 5 450 19 900 34 600 72 800 77 000 121 900 162 500 412 300 .
        - Räntekrav -14 600 -4 740 -8 600 -13 800 -14 600 -22 800 -29 500 -44 900 -45 100 -42 500 -81 000 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 2 910 -8 810 -5 740 -8 430 5 280 11 800 43 300 33 300 76 800 120 000 331 200 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 780 550 690 1 040 2 130 3 300 4 020 5 270 4 350 5 100 4 690 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,6 -15,8 -8,3 -8,1 2,5 3,6 10,7 6,3 17,6 23,5 70,5 .
Eget kapital 377 300 135 600 247 700 348 400 377 100 563 000 796 100 1 025 000 1 111 000 868 300 1 794 000 .
        Total kapital 524 200 155 700 277 200 420 500 505 000 823 800 1 270 000 1 945 000 2 397 000 2 211 000 4 729 000 .
Soliditetsgrad 72,0 87,1 89,3 82,8 74,7 68,3 62,7 52,7 46,4 39,3 37,9 .
Avkastning på total kapital -7 560 -12 400 -7 470 -9 710 -10 700 -12 100 19 000 9 750 75 900 105 200 393 800 .
        Kapital under räkenskapsåret 517 700 154 800 275 700 419 900 499 600 813 300 1 239 000 1 862 000 2 420 000 2 235 000 4 412 000 .
Avkastnings % på kapital -1,5 -8,1 -2,7 -2,3 -2,1 -1,5 1,5 0,5 3,1 4,7 8,9 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/