SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 8.6.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Gårdar representerade 32 800 6 310 5 950 5 770 5 740 6 380 1 880 440 110 150 30 0
Gårdar 720<n<730 30<n<40 40<n<50 100<n<110 130<n<140 190<n<200 120<n<130 30<n<40 11<n<20 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 68,9 26,9 42,7 63,3 78,4 105,9 127,8 162,2 152,3 90,3 2,1 .
Djurenheter 28,2 0,0 0,1 2,3 18,7 54,3 132,7 218,5 339,8 500,3 0,0 .
Företagarvinst -25 600 -18 000 -16 800 -25 200 -29 300 -41 900 -21 300 -49 200 33 300 41 800 257 300 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 28 700 8 980 11 100 16 900 34 900 53 500 63 800 83 700 65 400 81 800 75 400 .
        +Räntekravet 14 600 4 800 8 660 13 800 14 200 22 300 31 900 42 700 42 100 39 700 82 500 .
Företagarinkomst 17 600 -4 210 2 840 5 390 19 800 34 100 72 500 78 400 140 700 163 300 415 100 .
Lönsamhetskoefficient 0,41 -0,31 0,14 0,18 0,40 0,45 0,76 0,62 1,31 1,34 2,63 .
Företagarinkomst 17 600 -4 210 2 840 5 390 19 800 34 100 72 500 78 400 140 700 163 300 415 100 .
        - Räntekrav -14 400 -4 810 -8 600 -13 700 -14 100 -22 400 -29 400 -43 900 -42 000 -39 700 -82 400 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 110 -9 020 -5 760 -8 360 5 570 11 600 43 100 35 700 98 600 123 600 332 600 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 790 560 690 1 050 2 180 3 340 4 020 5 190 4 080 5 110 4 700 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,7 -16,1 -8,3 -7,9 2,6 3,5 10,7 6,9 24,1 24,2 70,6 .
Eget kapital 373 100 136 100 248 500 345 400 369 200 554 800 794 500 1 006 000 1 080 000 805 400 1 835 000 .
        Total kapital 520 300 156 200 278 400 416 700 494 100 817 000 1 273 000 1 906 000 2 242 000 2 146 000 4 697 000 .
Soliditetsgrad 71,7 87,1 89,3 82,9 74,7 67,9 62,4 52,8 48,2 37,5 39,1 .
Avkastning på total kapital -7 770 -12 600 -7 470 -9 950 -11 600 -13 100 18 800 11 700 96 100 105 200 393 500 .
        Kapital under räkenskapsåret 513 900 155 400 276 800 416 300 489 000 806 700 1 241 000 1 828 000 2 261 000 2 166 000 4 384 000 .
Avkastnings % på kapital -1,5 -8,2 -2,7 -2,4 -2,4 -1,6 1,5 0,6 4,2 4,9 9,0 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/