SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
                    Nyckeltal                                  2019    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 33 500 4 750 10 400 7 450 8 990 730 1 090 110
Gårdar 720<n<730 130<n<140 150<n<160 170<n<180 200<n<210 20<n<30 30<n<40 0<n<4
Odlingsareal 70,1 83,4 66,9 68,4 67,6 71,7 77,0 .
Djurenheter 27,8 13,6 20,7 37,4 33,7 31,5 41,5 .
Företagarvinst -25 600 -27 000 -27 300 -18 700 -27 600 -27 300 -35 300 .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 28 500 24 000 26 500 28 200 31 400 37 400 37 700 .
        +Räntekravet 14 800 19 500 14 500 14 900 13 100 12 500 11 900 .
Företagarinkomst 17 600 16 600 13 700 23 900 16 800 22 500 14 300 .
Lönsamhetskoefficient 0,41 0,38 0,33 0,55 0,38 0,45 0,29 .
Företagarinkomst 17 600 16 600 13 700 23 900 16 800 22 500 14 300 .
        - Räntekrav -14 600 -19 700 -14 400 -14 300 -13 000 -12 400 -11 900 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 2 910 -3 060 -730 9 610 3 750 10 000 2 380 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 780 1 490 1 650 1 770 1 950 2 330 2 350 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,6 -2,0 -0,4 5,4 1,9 4,3 1,0 .
Eget kapital 377 300 471 900 393 400 388 500 320 500 282 700 291 900 .
        Total kapital 524 200 620 500 497 600 557 600 492 500 400 900 495 000 .
Soliditetsgrad 72,0 76,1 79,1 69,7 65,1 70,5 59,0 .
Avkastning på total kapital -7 560 -4 460 -10 500 -460 -10 100 -11 900 -18 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 517 700 615 000 487 200 548 300 491 900 400 300 487 400 .
Avkastnings % på kapital -1,5 -0,7 -2,2 -0,1 -2,1 -3,0 -3,8 .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/