SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2019    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 35 100 12 700 9 300 690 980 5 730 3 000 530 330 280 1 580
Gårdar 730<n<740 130<n<140 120<n<130 80<n<90 11<n<20 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Odlingsareal 64,5 59,9 48,2 0,6 35,4 82,7 101,5 59,2 118,4 68,3 97,7
Djurenheter 25,6 0,3 0,2 0,0 0,0 66,6 75,3 25,9 285,6 398,5 44,5
Företagarvinst -24 200 -20 800 -18 500 11 400 -17 300 -45 900 -31 400 -36 700 -37 200 44 500 -17 500
 + Företagarfamiljens löneanspråk 27 900 14 800 13 500 55 200 27 000 64 700 40 300 37 900 64 200 57 400 33 700
        +Räntekravet 15 100 12 600 9 160 13 700 24 100 19 800 20 900 16 700 34 700 24 200 31 100
Företagarinkomst 17 100 5 670 3 270 78 500 24 100 37 300 29 000 13 000 58 400 124 200 38 700
Lönsamhetskoefficient 0,40 0,21 0,14 1,14 0,47 0,44 0,47 0,24 0,59 1,52 0,60
Företagarinkomst 17 100 5 670 3 270 78 500 24 100 37 300 29 000 13 000 58 400 124 200 38 700
        - Räntekrav -13 400 -11 600 -8 420 -11 900 -14 400 -18 500 -20 000 -11 800 -31 400 -22 200 -21 800
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 700 -5 990 -5 140 66 600 9 660 18 800 8 890 1 120 28 800 102 000 16 900
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 740 920 840 3 430 1 680 4 040 2 520 2 360 4 010 3 580 2 140
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,1 -6,5 -6,1 19,4 5,7 4,7 3,5 0,5 7,2 28,4 7,9
Eget kapital 353 400 309 200 217 300 315 500 400 600 476 000 507 500 255 600 784 000 629 800 652 700
        Total kapital 490 300 378 700 273 900 712 200 559 100 764 800 784 700 409 000 1 131 000 1 174 000 743 500
Soliditetsgrad 72,1 81,6 79,3 44,3 71,7 62,2 64,7 62,5 69,3 53,6 87,8
Avkastning på total kapital -7 650 -7 610 -8 690 30 900 330 -21 200 -3 890 -20 800 1 850 75 000 6 490
        Kapital under räkenskapsåret 482 200 375 000 270 400 697 600 499 400 755 200 763 200 408 100 1 109 000 1 191 000 731 900
Avkastnings % på kapital -1,6 -2,0 -3,2 4,4 0,1 -2,8 -0,5 -5,1 0,2 6,3 0,9

7051537

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/