SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Resultaträkning     2019    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 33 500 12 000 8 540 670 590 5 720 3 080 550 480 260 1 560
Gårdar 720<n<730 120<n<130 120<n<130 80<n<90 5<n<10 220<n<230 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Odlingsareal 70,1 66,4 51,8 0,7 32,1 81,0 110,3 56,8 132,5 69,1 108,4
Djurenheter 27,8 0,1 0,1 0,0 0,0 65,1 77,8 23,7 284,5 396,2 43,0
Försäljningsintäkter 96 500 32 000 29 100 635 600 54 900 182 700 128 200 23 300 497 700 888 200 141 500
        Stöd 56 600 36 300 32 200 39 900 23 200 88 100 130 400 76 300 114 300 76 100 76 200
Omsättning 153 100 68 200 61 300 675 500 78 100 270 800 258 600 99 600 612 000 964 200 217 700
Bruttointäkter 174 300 73 600 65 400 722 200 82 800 322 800 321 700 118 600 669 800 998 500 241 100
        Rörliga kostnader -79 300 -25 300 -26 000 -502 800 -37 400 -139 600 -136 100 -43 500 -404 200 -674 200 -104 900
        Gårdsanvändning -15 200 -1 310 -820 0 -410 -42 600 -55 200 -13 000 -55 100 -38 600 -19 100
        Företagarfamiljens löneanspråk -28 400 -14 400 -14 100 -56 100 -14 600 -63 800 -41 200 -36 100 -57 700 -56 400 -37 200
        Fastna kostander -33 000 -22 800 -20 400 -76 800 -23 500 -50 100 -51 400 -28 200 -80 200 -68 100 -46 900
Driftsbidrag 18 100 9 740 3 920 86 300 6 720 26 500 37 700 -2 430 72 300 161 100 32 000
        Avskrivningar -25 900 -16 000 -11 700 -54 600 -16 900 -47 700 -42 700 -18 900 -64 000 -91 600 -38 200
Rörelseresultat -7 870 -6 300 -7 790 31 700 -10 200 -21 200 -5 070 -21 300 8 260 69 400 -6 210
        Nettofinansieringskostnader -3 100 -1 660 -1 490 -7 660 -4 050 -5 320 -7 730 -3 730 -5 110 -5 630 -2 130
Nettoresultat -10 900 -7 960 -9 280 24 000 -14 300 -26 600 -12 800 -25 100 3 150 63 800 -8 350
        Räntekrav på eget kapital -14 600 -13 300 -8 750 -12 000 -12 500 -18 100 -20 900 -11 400 -33 500 -22 000 -27 400
Företagarvinst -25 600 -21 300 -18 000 11 900 -26 800 -44 700 -33 700 -36 500 -30 300 41 800 -35 800


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/