LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
                    Nyckeltal                                  2018    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 33 800 4 780 10 500 7 410 9 130 740 1 140 120
Gårdar 720<n<730 120<n<130 150<n<160 170<n<180 200<n<210 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Odlingsareal 67,8 79,9 65,9 64,5 66,1 70,8 70,3 39,0
Djurenheter 25,5 12,9 22,1 25,0 34,1 32,6 39,8 27,2
Företagarvinst -24 400 -25 400 -22 500 -21 500 -27 600 -26 700 -28 100 -36 200
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 000 22 300 27 000 28 100 33 300 36 900 38 700 44 100
        +Räntekravet 13 100 18 700 12 300 13 400 11 400 11 200 9 740 5 530
Företagarinkomst 17 500 15 500 16 800 19 500 17 200 21 400 20 300 13 400
Lönsamhetskoefficient 0,42 0,38 0,43 0,47 0,39 0,44 0,42 0,27
Företagarinkomst 17 500 15 500 16 800 19 500 17 200 21 400 20 300 13 400
        - Räntekrav -12 900 -18 600 -12 200 -12 900 -11 400 -11 200 -9 750 -5 540
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 570 -3 180 4 530 6 620 5 780 10 100 10 500 7 900
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 810 1 390 1 680 1 750 2 080 2 300 2 420 2 750
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,5 -2,3 2,7 3,8 2,8 4,4 4,4 2,9
Eget kapital 353 900 469 700 363 800 342 200 308 900 292 200 278 300 116 700
        Total kapital 491 200 606 300 454 800 498 700 480 300 421 700 449 500 276 100
Soliditetsgrad 72,0 77,5 80,0 68,6 64,3 69,3 61,9 42,3
Avkastning på total kapital -7 930 -3 730 -8 180 -4 370 -11 300 -12 100 -14 300 -26 900
        Kapital under räkenskapsåret 487 300 598 600 453 000 499 200 475 200 390 600 440 100 290 100
Avkastnings % på kapital -1,6 -0,6 -1,8 -0,9 -2,4 -3,1 -3,3 -9,3


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/