LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2018    
Medeltal A-område B-område C1-område C2-område C2p-område C3-område C4-område
Gårdar representerade 33 200 4 730 10 300 7 220 9 080 700 1 100 120
Gårdar 720<n<730 120<n<130 150<n<160 170<n<180 200<n<210 20<n<30 30<n<40 0<n<4
Odlingsareal 67,4 80,3 64,9 64,5 65,7 72,2 67,9 .
Djurenheter 25,3 14,0 19,2 26,2 35,0 34,1 37,4 .
Företagarvinst -24 600 -24 500 -22 100 -22 700 -27 700 -28 200 -30 200 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 300 24 100 26 800 28 500 33 400 38 000 38 500 .
        +Räntekravet 14 900 20 600 15 300 14 500 12 400 13 100 10 200 .
Företagarinkomst 18 100 18 200 17 700 19 000 17 500 21 000 17 900 .
Lönsamhetskoefficient 0,41 0,41 0,42 0,44 0,38 0,41 0,37 .
Företagarinkomst 18 100 18 200 17 700 19 000 17 500 21 000 17 900 .
        - Räntekrav -13 300 -18 600 -13 000 -13 200 -11 500 -11 200 -9 610 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 770 -480 4 720 5 750 5 970 9 740 8 250 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 830 1 500 1 670 1 780 2 100 2 370 2 400 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,6 -0,3 2,8 3,2 2,8 4,1 3,4 .
Eget kapital 364 200 493 400 377 900 352 900 311 200 297 500 263 800 .
        Total kapital 503 400 619 400 469 600 518 700 485 300 432 300 439 100 .
Soliditetsgrad 72,3 79,7 80,5 68,0 64,1 68,8 60,1 .
Avkastning på total kapital -7 710 -3 190 -7 020 -4 930 -11 200 -13 400 -16 400 .
        Kapital under räkenskapsåret 499 100 611 200 466 900 518 300 480 900 398 600 429 300 .
Avkastnings % på kapital -1,5 -0,5 -1,5 -1,0 -2,3 -3,4 -3,8 .

9648651

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/