LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 22.2.2024
                    Nyckeltal                      2018    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 33 200 11 700 7 980 740 680 6 250 3 130 520 440 220 1 510
Gårdar 720<n<730 130<n<140 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Odlingsareal 67,4 64,2 57,1 0,8 40,5 76,9 93,6 63,2 106,1 60,1 90,1
Djurenheter 25,3 0,1 0,5 0,0 0,0 62,6 72,7 26,8 219,2 227,6 34,3
Företagarvinst -24 600 -16 200 -14 600 2 440 -25 600 -52 400 -35 300 -34 700 -44 000 5 160 -11 600
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 300 14 300 14 500 53 000 13 300 64 500 42 300 33 100 56 100 48 000 34 500
        +Räntekravet 14 900 13 100 10 400 11 400 22 400 17 700 17 400 14 300 31 900 23 100 27 300
Företagarinkomst 18 100 10 200 9 630 65 400 -1 070 28 800 23 100 9 650 41 800 74 000 43 300
Lönsamhetskoefficient 0,41 0,37 0,39 1,02 -0,03 0,35 0,39 0,20 0,47 1,04 0,70
Företagarinkomst 18 100 10 200 9 630 65 400 -1 070 28 800 23 100 9 650 41 800 74 000 43 300
        - Räntekrav -13 300 -12 100 -9 760 -10 000 -11 200 -16 700 -16 200 -11 200 -29 700 -20 800 -18 600
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 770 -1 950 -130 55 400 -12 300 12 100 6 880 -1 640 13 300 53 200 24 700
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 830 890 900 3 310 830 4 030 2 640 2 060 3 500 2 990 2 260
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,6 -2,2 -0,1 16,7 -14,8 3,0 2,6 -0,8 3,8 17,7 10,9
Eget kapital 364 200 345 700 251 300 263 300 254 000 451 100 439 000 226 100 789 200 701 300 565 500
        Total kapital 503 400 409 700 332 800 638 600 369 400 719 200 694 900 390 000 1 087 000 851 200 660 300
Soliditetsgrad 72,3 84,4 75,5 41,2 68,8 62,7 63,2 58,0 72,6 82,4 85,6
Avkastning på total kapital -7 710 -2 700 -2 510 19 700 -11 700 -29 200 -10 600 -19 500 -7 400 28 700 9 160
        Kapital under räkenskapsåret 499 100 407 600 330 400 628 200 367 500 712 900 684 200 390 900 1 066 000 850 100 655 700
Avkastnings % på kapital -1,5 -0,7 -0,8 3,1 -3,2 -4,1 -1,5 -5,0 -0,7 3,4 1,4

9648648

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/