LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 7.12.2022
                    Nyckeltal                                  2018    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 33 800 12 100 8 360 730 620 6 260 3 130 570 400 210 1 470
Gårdar 720<n<730 120<n<130 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Odlingsareal 67,8 64,3 56,7 0,9 39,7 77,4 96,2 58,6 109,2 58,9 97,3
Djurenheter 25,5 0,0 0,3 0,0 0,0 63,0 71,3 22,6 240,6 330,1 45,2
Företagarvinst -24 400 -15 200 -14 100 -2 880 -25 900 -52 000 -36 000 -33 300 -40 500 7 990 -22 900
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 000 13 700 14 800 55 600 14 100 64 700 42 500 32 500 57 700 47 500 34 900
        +Räntekravet 13 100 12 000 8 420 9 780 11 100 16 600 16 200 10 600 29 300 21 000 23 600
Företagarinkomst 17 500 10 500 9 090 62 500 -670 29 300 22 600 9 680 47 800 76 600 34 200
Lönsamhetskoefficient 0,42 0,41 0,39 0,96 -0,03 0,36 0,39 0,22 0,55 1,12 0,58
Företagarinkomst 17 500 10 500 9 090 62 500 -670 29 300 22 600 9 680 47 800 76 600 34 200
        - Räntekrav -12 900 -12 000 -8 430 -9 790 -11 200 -16 600 -16 100 -10 500 -30 600 -21 000 -21 200
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 570 -1 540 660 52 700 -11 800 12 600 6 450 -910 18 500 55 500 12 900
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 810 850 920 3 470 880 4 040 2 650 2 030 3 600 2 960 2 240
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,5 -1,8 0,7 15,2 -13,5 3,1 2,4 -0,4 5,1 18,7 5,8
Eget kapital 353 900 331 000 219 400 253 400 252 400 451 800 448 400 213 200 808 100 697 200 663 900
        Total kapital 491 200 397 300 296 200 646 800 366 300 721 700 692 000 359 100 1 125 000 851 500 767 400
Soliditetsgrad 72,0 83,3 74,1 39,2 68,9 62,6 64,8 59,4 71,8 81,9 86,5
Avkastning på total kapital -7 930 -1 770 -3 440 14 300 -12 100 -28 800 -11 400 -19 600 -2 540 31 700 680
        Kapital under räkenskapsåret 487 300 396 100 293 900 636 400 364 400 715 500 679 400 359 100 1 101 000 853 200 766 500
Avkastnings % på kapital -1,6 -0,4 -1,2 2,2 -3,3 -4,0 -1,7 -5,5 -0,2 3,7 0,1


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/