LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.4.2024
      Balansräkning     2018    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 33 200 11 700 7 980 740 680 6 250 3 130 520 440 220 1 510
Gårdar 720<n<730 130<n<140 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Odlingsareal 67,4 64,2 57,1 0,8 40,5 76,9 93,6 63,2 106,1 60,1 90,1
Djurenheter 25,3 0,1 0,5 0,0 0,0 62,6 72,7 26,8 219,2 227,6 34,3
AKTIVA 503 500 409 900 332 800 638 900 369 400 719 200 695 100 390 000 1 087 000 851 200 660 300
    Immateriella tillgångar 1 900 1 200 1 030 12 900 1 130 3 300 1 400 300 6 010 0 1 870
          Jordområden 220 800 243 400 185 200 18 600 222 000 211 500 226 300 161 900 420 600 262 100 321 400
          Byggnader 83 000 31 500 25 100 330 700 34 800 186 600 147 900 102 800 191 500 175 200 68 700
          Maskiner 73 100 52 200 50 000 93 600 41 300 117 200 104 200 40 700 148 800 143 500 95 100
          Täckdiken 25 200 24 400 21 000 460 12 800 28 900 33 800 10 100 52 500 24 400 36 600
          Växtbestånd 180 0 150 580 1 160 0 0 0 0 0 2 500
          Övriga anläggningstillgångar 1 000 210 490 2 940 1 220 2 110 2 830 410 1 450 610 540
Långfristiga placeringar 14 700 1 740 8 360 6 340 9 830 43 200 19 000 1 870 30 700 58 200 20 900
    Omsättningstillgångar 53 500 33 100 24 000 46 100 28 900 87 900 113 000 39 200 169 900 134 600 75 800
    Fordringar 19 300 12 300 11 600 48 300 10 100 27 100 36 600 28 400 40 500 13 500 28 100
    Bankdeposit och kassa 10 900 9 750 5 820 78 300 6 050 11 400 10 100 4 250 25 400 39 000 8 770
PASSIVA 503 500 409 800 332 800 638 900 369 400 719 200 695 000 390 000 1 087 000 851 200 660 300
  Eget kapital 364 200 345 700 251 300 263 300 254 000 451 100 439 000 226 100 789 200 701 300 565 500
Främmande kapital 139 300 64 100 81 500 375 700 115 400 268 100 256 000 163 800 298 200 149 800 94 800

9648645

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/