LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Balansräkning     2018    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 33 800 12 100 8 360 730 620 6 260 3 130 570 400 210 1 470
Gårdar 720<n<730 120<n<130 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Odlingsareal 67,8 64,3 56,7 0,9 39,7 77,4 96,2 58,6 109,2 58,9 97,3
Djurenheter 25,5 0,0 0,3 0,0 0,0 63,0 71,3 22,6 240,6 330,1 45,2
AKTIVA 491 300 397 400 296 200 647 100 366 300 721 700 692 200 359 100 1 125 000 851 500 767 400
    Immateriella tillgångar 1 890 1 280 780 12 500 1 120 3 390 1 320 190 6 970 0 2 610
          Jordområden 214 700 236 400 163 100 21 300 221 400 211 900 224 100 163 900 418 300 252 400 374 600
          Byggnader 79 800 28 700 21 500 331 700 35 100 186 700 141 700 87 900 200 500 182 700 88 400
          Maskiner 72 400 52 100 46 600 93 300 40 000 117 300 106 500 32 800 160 000 135 900 107 600
          Täckdiken 24 700 22 900 19 000 710 12 200 29 100 37 100 10 400 55 000 22 400 42 600
          Växtbestånd 160 0 80 610 1 160 0 0 0 0 0 2 540
          Övriga anläggningstillgångar 930 220 350 2 670 1 180 2 070 2 700 30 1 540 560 860
Långfristiga placeringar 14 500 2 370 7 200 5 920 9 570 44 100 18 200 1 410 34 300 60 500 22 100
    Omsättningstillgångar 52 800 32 900 21 600 52 200 27 200 88 400 114 100 35 300 177 900 123 200 87 000
    Fordringar 19 000 11 800 10 500 53 900 10 500 27 100 37 100 23 000 44 000 21 600 29 600
    Bankdeposit och kassa 10 300 8 740 5 460 72 300 7 050 11 700 9 380 4 150 26 900 52 400 9 540
PASSIVA 491 200 397 400 296 200 647 100 366 300 721 700 692 100 359 100 1 125 000 851 500 767 400
  Eget kapital 353 900 331 000 219 400 253 400 252 400 451 800 448 400 213 200 808 100 697 200 663 900
Främmande kapital 137 400 66 400 76 800 393 800 114 000 270 000 243 700 145 900 317 200 154 300 103 600


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/