LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2017    
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000 3.000.000-
Gårdar representerade 34 700 6 940 5 370 6 400 6 010 7 270 2 050 390 140 70 20 0
Gårdar 760<n<770 30<n<40 50<n<60 110<n<120 140<n<150 210<n<220 120<n<130 30<n<40 11<n<20 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 64,9 25,9 41,0 64,7 74,2 92,7 125,3 115,8 87,1 39,4 . .
Djurenheter 27,7 0,4 0,6 4,1 21,7 52,4 134,1 256,6 227,9 159,9 . .
Företagarvinst -25 000 -16 800 -18 900 -25 200 -33 200 -31 400 -15 100 -91 100 -17 900 26 500 . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 200 8 790 11 200 18 500 37 600 51 600 60 900 87 500 64 800 54 700 . .
        +Räntekravet 12 300 4 600 7 570 11 800 11 500 18 700 27 700 26 700 32 300 22 200 . .
Företagarinkomst 16 300 -3 610 -570 5 110 15 900 38 900 71 600 23 000 79 100 103 400 . .
Lönsamhetskoefficient 0,39 -0,27 -0,03 0,17 0,32 0,55 0,79 0,20 0,81 1,34 . .
Företagarinkomst 16 300 -3 610 -570 5 110 15 900 38 900 71 600 23 000 79 100 103 400 . .
        - Räntekrav -12 000 -4 400 -7 250 -11 700 -11 500 -18 600 -24 900 -26 700 -32 200 -22 100 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 230 -8 000 -7 810 -6 640 4 360 20 200 46 600 -3 690 46 800 81 200 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 860 560 710 1 180 2 390 3 280 3 930 5 570 4 120 3 480 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,3 -14,2 -11,0 -5,6 1,8 6,1 11,8 -0,7 11,3 23,3 . .
Eget kapital 352 400 158 600 224 600 324 700 355 900 506 100 755 800 615 900 874 600 759 900 . .
        Total kapital 494 700 167 700 262 300 404 600 493 400 761 200 1 162 000 1 668 000 1 728 000 1 675 000 . .
Soliditetsgrad 71,2 94,5 85,6 80,3 72,1 66,5 65,1 36,9 50,6 45,4 . .
Avkastning på total kapital -9 540 -12 200 -10 700 -11 900 -17 400 -6 320 18 500 -44 500 32 200 70 800 . .
        Kapital under räkenskapsåret 487 300 165 600 261 200 399 400 485 600 744 600 1 149 000 1 679 000 1 647 000 1 666 000 . .
Avkastnings % på kapital -2,0 -7,4 -4,1 -3,0 -3,6 -0,8 1,6 -2,7 2,0 4,2 . .

9624055

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/