LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
                    Nyckeltal                      2017    
Medeltal A-område B-område C1-område C2-område C2p-område C3-område C4-område
Gårdar representerade 31 800 4 800 10 700 7 840 7 400 490 500 150
Gårdar 760<n<770 120<n<130 150<n<160 180<n<190 220<n<230 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Odlingsareal 64,3 73,3 66,3 62,0 58,5 68,7 59,9 34,9
Djurenheter 26,7 13,4 21,6 34,3 33,6 32,4 36,3 26,0
Företagarvinst -25 200 -26 400 -22 700 -24 500 -28 300 -24 500 -35 700 -16 700
 + Företagarfamiljens löneanspråk 28 700 23 600 26 500 29 000 33 100 38 200 40 300 41 100
        +Räntekravet 13 900 18 200 14 900 13 700 10 700 8 020 8 710 4 480
Företagarinkomst 15 700 13 400 16 500 16 600 14 500 20 900 12 900 28 700
Lönsamhetskoefficient 0,37 0,32 0,40 0,39 0,33 0,45 0,26 0,63
Företagarinkomst 15 700 13 400 16 500 16 600 14 500 20 900 12 900 28 700
        - Räntekrav -12 100 -16 100 -12 700 -12 100 -9 530 -7 020 -8 390 -4 410
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 480 -2 690 3 720 4 440 4 940 13 900 4 520 24 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 830 1 510 1 680 1 840 2 110 2 440 2 560 2 610
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,9 -1,8 2,2 2,4 2,3 5,7 1,8 9,3
Eget kapital 355 700 449 700 384 800 363 700 268 200 177 800 249 700 115 400
        Total kapital 492 700 569 400 495 900 521 100 430 700 296 700 424 200 258 100
Soliditetsgrad 72,2 79,0 77,6 69,8 62,3 59,9 58,9 44,7
Avkastning på total kapital -9 750 -8 050 -7 440 -8 370 -14 300 -14 300 -23 700 -9 280
        Kapital under räkenskapsåret 486 000 564 700 490 200 513 800 423 200 297 400 394 900 255 000
Avkastnings % på kapital -2,0 -1,4 -1,5 -1,6 -3,4 -4,8 -6,0 -3,6

9624052

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/