LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
                    Nyckeltal                                  2017    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 35 200 4 900 10 800 8 010 9 470 720 1 150 150
Gårdar 760<n<770 120<n<130 150<n<160 180<n<190 220<n<230 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Odlingsareal 64,6 75,2 64,6 61,3 62,1 70,6 62,6 35,2
Djurenheter 26,8 12,5 20,9 32,2 34,5 35,5 37,6 26,2
Företagarvinst -24 600 -24 000 -24 500 -21 900 -26 200 -25 000 -35 700 -16 400
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 000 22 300 27 100 28 100 33 000 38 700 41 500 41 200
        +Räntekravet 12 000 16 300 12 200 12 000 10 300 7 940 9 090 4 450
Företagarinkomst 16 100 14 700 14 700 17 400 17 000 21 600 14 800 29 200
Lönsamhetskoefficient 0,39 0,38 0,37 0,43 0,39 0,46 0,29 0,64
Företagarinkomst 16 100 14 700 14 700 17 400 17 000 21 600 14 800 29 200
        - Räntekrav -11 700 -16 200 -12 000 -11 200 -10 100 -7 950 -9 100 -4 460
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 390 -1 580 2 590 6 100 6 890 13 700 5 710 24 700
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 850 1 430 1 720 1 780 2 110 2 460 2 640 2 620
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,4 -1,1 1,5 3,4 3,3 5,5 2,2 9,4
Eget kapital 342 100 448 700 360 600 346 800 285 300 202 400 267 100 117 000
        Total kapital 482 600 574 000 472 200 498 500 454 200 335 500 435 100 260 300
Soliditetsgrad 70,9 78,2 76,4 69,6 62,8 60,3 61,4 44,9
Avkastning på total kapital -9 530 -5 170 -9975.510981 -6 780 -11 600 -13 600 -23 200 -8 910
        Kapital under räkenskapsåret 475 900 569 900 469 100 490 900 444 400 336 400 409 300 257 100
Avkastnings % på kapital -2,0 -0,9 -2,1 -1,4 -2,6 -4,0 -5,7 -3,5


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/