LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
                    Nyckeltal                                  2017    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 35 200 12 800 7 650 780 910 6 690 3 190 610 500 290 1 730
Gårdar 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 64,6 63,9 50,6 0,7 26,9 75,2 86,3 47,6 126,0 56,5 89,6
Djurenheter 26,8 0,1 0,2 0,0 0,0 60,0 74,9 23,8 269,4 329,5 32,8
Företagarvinst -24 600 -18 800 -20 900 -6 340 -2 300 -42 500 -27 900 -34 100 -10 200 -59 200 -24 700
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 000 13 300 14 500 54 400 21 800 63 400 41 000 30 700 59 000 54 400 33 700
        +Räntekravet 12 000 10 800 8 070 7 840 9 490 15 000 14 300 8 830 28 000 18 200 20 600
Företagarinkomst 16 100 5 370 1 290 55 900 29 000 35 900 27 400 5 370 76 700 13 400 26 600
Lönsamhetskoefficient 0,39 0,22 0,05 0,90 0,93 0,46 0,50 0,14 0,88 0,18 0,49
Företagarinkomst 16 100 5 370 1 290 55 900 29 000 35 900 27 400 5 370 76 700 13 400 26 600
        - Räntekrav -11 700 -10 700 -7 640 -7 840 -9 490 -15 000 -14 300 -8 830 -27 900 -18 200 -17 500
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 390 -5 420 -6 350 48 100 19 500 20 900 13 100 -3 460 48 700 -4 820 9 000
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 850 850 930 3 460 1 380 4 030 2 610 1 950 3 750 3 460 2 140
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,4 -6,3 -6,8 13,9 14,0 5,2 5,0 -1,8 13,0 -1,4 4,2
Eget kapital 342 100 325 100 206 900 212 800 264 400 439 700 379 000 197 200 1 051 000 562 200 530 900
        Total kapital 482 600 393 100 278 200 569 000 372 600 693 300 665 000 331 600 1 251 000 1 039 000 657 000
Soliditetsgrad 70,9 82,7 74,4 37,4 71,0 63,4 57,0 59,5 84,1 54,1 80,8
Avkastning på total kapital -9 530 -6 510 -11 400 8 620 9 650 -21 900 -4 200 -22 000 22 800 -34 100 -4 210
        Kapital under räkenskapsåret 475 900 388 500 277 700 581 300 364 800 675 000 653 800 329 900 1 236 000 1 058 000 649 100
Avkastnings % på kapital -2,0 -1,7 -4,1 1,5 2,6 -3,3 -0,6 -6,7 1,8 -3,2 -0,6


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/