LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
____Resultaträkning     2017    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 35 200 12 800 7 650 780 910 6 690 3 190 610 500 290 1 730
Gårdar 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 64,6 63,9 50,6 0,7 26,9 75,2 86,3 47,6 126,0 56,5 89,6
Djurenheter 26,8 0,1 0,2 0,0 0,0 60,0 74,9 23,8 269,4 329,5 32,8
Försäljningsintäkter 85 900 28 800 26 300 481 800 125 000 159 700 104 000 19 800 407 900 549 700 109 200
        Stöd 52 000 34 700 31 100 37 400 22 500 80 400 107 100 57 500 103 500 63 300 65 600
Omsättning 137 900 63 500 57 400 519 200 147 400 240 200 211 100 77 300 511 400 613 000 174 800
Bruttointäkter 156 000 69 100 61 600 546 500 143 400 280 700 257 600 95 500 584 800 630 000 198 000
        Rörliga kostnader -69 800 -24 500 -24 500 -377 600 -66 500 -119 000 -106 600 -36 500 -340 500 -449 100 -83 200
        Gårdsanvändning -12 100 -890 -1 700 0 -120 -33 500 -35 800 -8 990 -49 800 -19 700 -15 200
        Företagarfamiljens löneanspråk -29 000 -13 300 -14 500 -54 400 -21 700 -63 300 -41 000 -30 700 -59 000 -54 400 -33 700
        Fastna kostander -30 600 -21 900 -19 700 -58 700 -28 600 -45 700 -41 500 -23 100 -63 900 -68 500 -40 800
Driftsbidrag 14 200 8 340 920 55 700 26 300 19 100 32 500 -3 880 71 500 38 200 24 800
        Avskrivningar -24 000 -14 800 -12 400 -47 400 -16 600 -41 800 -37 100 -18 200 -50 800 -74 100 -29 200
Rörelseresultat -9 820 -6 540 -11 500 8 260 9 620 -22 700 -4 670 -22 100 20 600 -35 900 -4 430
        Nettofinansieringskostnader -3 130 -1 500 -1 790 -6 760 -2 430 -4 720 -8 940 -3 220 -2 900 -5 090 -2 740
Nettoresultat -12 900 -8 040 -13 300 1 500 7 180 -27 400 -13 600 -25 300 17 700 -41 000 -7 170
        Räntekrav på eget kapital -11 700 -10 700 -7 640 -7 840 -9 490 -15 000 -14 300 -8 830 -27 900 -18 200 -17 500
Företagarvinst -24 600 -18 800 -20 900 -6 340 -2 300 -42 500 -27 900 -34 100 -10 200 -59 200 -24 700


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/