LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
  2000-2023E   Egna val   Info   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
            Resultaträkning     2017    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 34 700 12 400 7 320 790 1 000 6 670 3 340 620 490 320 1 710
Gårdar 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Odlingsareal 64,9 63,2 53,3 0,8 34,3 74,5 88,0 47,5 125,6 58,0 83,0
Djurenheter 27,7 0,2 0,4 0,0 0,0 59,6 72,6 23,6 268,3 331,7 37,8
Försäljningsintäkter 88 500 28 300 33 000 486 300 107 200 158 900 102 600 20 000 406 400 556 300 113 900
        Stöd 52 200 34 300 31 700 39 000 26 700 79 800 106 100 56 900 103 000 64 800 59 400
Omsättning 140 700 62 600 64 700 525 300 133 900 238 600 208 800 77 000 509 500 621 100 173 200
Bruttointäkter 159 000 67 500 69 500 553 000 136 100 278 700 254 400 95 200 584 200 638 900 196 700
        Rörliga kostnader -71 700 -25 200 -26 700 -382 100 -61 900 -118 300 -103 500 -36 000 -339 200 -455 600 -85 900
        Gårdsanvändning -12 300 -1 070 -1 330 0 -210 -33 200 -35 800 -8 840 -49 000 -20 500 -15 400
        Företagarfamiljens löneanspråk -29 200 -14 000 -14 100 -52 600 -19 000 -63 000 -40 700 -30 500 -58 600 -54 200 -31 400
        Fastna kostander -30 900 -21 500 -20 900 -57 000 -27 600 -45 400 -42 000 -23 200 -63 900 -70 600 -39 300
Driftsbidrag 14 600 5 460 6 030 61 200 27 300 18 600 32 200 -3 600 73 200 37 800 24 500
        Avskrivningar -24 400 -15 200 -13 500 -50 600 -14 400 -41 600 -36 000 -18 600 -51 100 -74 500 -27 300
Rörelseresultat -9 850 -9 760 -7 530 10 600 12 900 -23 000 -3 760 -22 200 22 100 -36 800 -2 900
        Nettofinansieringskostnader -3 160 -1 490 -1 930 -6 980 -2 000 -4 760 -8 480 -3 180 -2 750 -5 200 -2 580
Nettoresultat -13 000 -11 200 -9 470 3 590 10 900 -27 800 -12 200 -25 300 19 300 -42 000 -5 480
        Räntekrav på eget kapital -12 000 -11 400 -8 600 -8 260 -9 600 -14 700 -14 300 -8 970 -28 100 -18 300 -15 300
Företagarvinst -25 000 -22 600 -18 000 -4 670 1 250 -42 600 -26 500 -34 300 -8 820 -60 400 -20 800

9624043

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/