LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
____Balansräkning     2017    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 35 200 12 800 7 650 780 910 6 690 3 190 610 500 290 1 730
Gårdar 760<n<770 130<n<140 110<n<120 70<n<80 11<n<20 250<n<260 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 64,6 63,9 50,6 0,7 26,9 75,2 86,3 47,6 126,0 56,5 89,6
Djurenheter 26,8 0,1 0,2 0,0 0,0 60,0 74,9 23,8 269,4 329,5 32,8
AKTIVA 482 600 393 100 278 200 569 300 372 600 693 300 665 100 331 600 1 251 000 1 039 000 657 000
    Immateriella tillgångar 1 870 1 170 650 13 000 1 040 3 160 1 690 1 160 10 000 0 1 590
          Jordområden 208 600 237 000 153 700 16 200 148 800 210 100 200 100 124 000 460 000 210 900 326 700
          Byggnader 83 800 30 300 23 500 294 500 57 500 170 600 166 100 90 100 170 200 461 900 86 500
          Maskiner 69 700 52 800 43 100 85 200 46 000 112 100 93 600 41 100 149 200 126 800 89 000
          Täckdiken 22 700 20 400 18 300 340 8 250 29 500 27 400 9 580 63 000 20 700 36 100
          Växtbestånd 270 0 170 690 3 360 0 0 0 0 0 2 790
          Övriga anläggningstillgångar 770 290 180 2 980 4 350 1 360 1 360 570 910 2 800 490
Långfristiga placeringar 14 400 2 460 5 890 10 400 9 680 43 800 12 900 2 460 95 500 33 800 12 200
    Omsättningstillgångar 52 600 31 300 17 900 39 500 53 200 85 600 113 000 35 900 252 300 123 900 66 200
    Fordringar 19 000 11 000 9 510 49 900 28 800 27 800 38 300 24 900 25 400 21 100 26 900
    Bankdeposit och kassa 8 850 6 410 5 280 56 600 11 600 9 180 10 600 1 830 24 200 36 700 8 530
PASSIVA 482 600 393 100 278 100 569 300 372 600 693 300 665 100 331 600 1 251 000 1 039 000 657 000
  Eget kapital 342 100 325 100 206 900 212 800 264 400 439 700 379 000 197 200 1 051 000 562 200 530 900
Främmande kapital 140 500 68 000 71 200 356 600 108 200 253 700 286 200 134 400 199 200 476 600 126 100


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/