LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                      2016    
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000 3.000.000-
Gårdar representerade 35 300 7 090 5 470 6 270 6 570 7 060 2 140 470 90 90 30 0
Gårdar 790<n<800 30<n<40 60<n<70 110<n<120 150<n<160 230<n<240 120<n<130 30<n<40 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 64,1 25,0 43,0 63,4 74,1 87,5 135,4 101,9 86,8 23,8 21,4 .
Djurenheter 28,1 0,0 0,6 4,1 23,3 53,7 128,0 244,9 108,4 251,1 362,1 .
Företagarvinst -32 700 -16 200 -16 000 -33 700 -43 700 -46 700 -46 300 -52 900 -57 900 -33 000 311 700 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 30 500 8 500 10 400 19 700 39 300 54 400 66 200 82 800 64 700 40 900 63 600 .
        +Räntekravet 13 600 5 250 8 090 13 500 14 100 19 000 29 600 32 000 18 800 24 900 117 300 .
Företagarinkomst 11 200 -2 670 2 440 -450 9 650 26 300 49 700 62 000 25 600 32 900 492 600 .
Lönsamhetskoefficient 0,25 -0,19 0,13 -0,01 0,18 0,36 0,52 0,54 0,31 0,50 2,72 .
Företagarinkomst 11 200 -2 670 2 440 -450 9 650 26 300 49 700 62 000 25 600 32 900 492 600 .
        - Räntekrav -13 400 -5 070 -8 090 -13 500 -14 100 -18 500 -29 700 -32 000 -18 800 -24 900 -117 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -2 250 -7 740 -5 650 -14 000 -4 470 7 680 20 100 29 900 6 750 7 900 375 300 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 930 540 660 1 240 2 480 3 440 4 190 5 240 4 090 2 590 4 020 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -1,2 -14,3 -8,5 -11,2 -1,8 2,2 4,8 5,7 1,7 3,1 93,2 .
Eget kapital 352 100 150 200 233 200 323 100 383 500 460 700 827 700 774 100 329 200 583 300 2 219 000 .
        Total kapital 488 200 155 300 264 400 403 800 502 800 689 000 1 260 000 1 722 000 1 984 000 1 204 000 6 093 000 .
Soliditetsgrad 72,1 96,7 88,2 80,0 76,3 66,9 65,7 45,0 16,6 48,4 36,4 .
Avkastning på total kapital -15 900 -10 900 -7 370 -18 400 -26 200 -22 600 -5 890 -250 -1 710 5 500 524 200 .
        Kapital under räkenskapsåret 487 200 157 000 264 900 404 600 502 200 686 900 1 247 000 1 699 000 2 030 000 1 234 000 6 008 000 .
Avkastnings % på kapital -3,3 -6,9 -2,8 -4,6 -5,2 -3,3 -0,5 -0,0 -0,1 0,4 8,7 .

9594685

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/