LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                      2016    
Medeltal A-område B-område C1-område C2-område C2p-område C3-område C4-område
Gårdar representerade 35 300 5 020 10 800 7 980 9 500 730 1 160 120
Gårdar 790<n<800 130<n<140 160<n<170 180<n<190 230<n<240 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Odlingsareal 64,1 75,2 65,4 57,3 61,5 78,2 66,8 31,9
Djurenheter 28,1 18,4 22,1 32,9 33,5 45,2 38,2 35,2
Företagarvinst -32 700 -34 800 -32 200 -27 900 -34 700 -45 900 -37 300 -38 000
 + Företagarfamiljens löneanspråk 30 500 26 700 27 000 29 300 34 500 45 900 42 100 56 300
        +Räntekravet 13 600 18 400 13 300 13 800 12 100 9 760 9 500 6 330
Företagarinkomst 11 200 10 300 8 070 14 800 11 800 10 200 14 300 24 600
Lönsamhetskoefficient 0,25 0,23 0,20 0,34 0,25 0,18 0,28 0,39
Företagarinkomst 11 200 10 300 8 070 14 800 11 800 10 200 14 300 24 600
        - Räntekrav -13 400 -18 400 -13 200 -13 300 -11 900 -10 000 -9 510 -6 330
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -2 250 -8 120 -5 180 1 370 -180 450 4 780 18 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 930 1 690 1 710 1 850 2 180 2 910 2 660 3 560
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -1,2 -4,8 -3,0 0,7 -0,1 0,2 1,8 5,1
Eget kapital 352 100 467 600 362 300 336 400 315 600 221 300 266 400 132 500
        Total kapital 488 200 601 400 470 500 488 700 471 200 384 000 380 600 309 300
Soliditetsgrad 72,1 77,8 77,0 68,8 67,0 57,6 70,0 42,8
Avkastning på total kapital -15 900 -13 900 -16 100 -10 500 -18 800 -31 200 -25 000 -27 500
        Kapital under räkenskapsåret 487 200 594 600 470 700 490 100 469 000 388 400 383 900 316 900
Avkastnings % på kapital -3,3 -2,3 -3,4 -2,1 -4,0 -8,0 -6,5 -8,7

9594682

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/