LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                      2016    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 35 300 13 200 6 620 820 960 7 260 3 260 540 630 370 1 660
Gårdar 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 40<n<50
Odlingsareal 64,1 62,6 54,7 0,6 48,7 70,9 77,0 44,4 108,2 76,2 86,8
Djurenheter 28,1 0,1 0,2 0,0 0,0 59,2 63,1 22,3 247,6 335,1 38,7
Företagarvinst -32 700 -25 800 -19 100 -2 990 -11 100 -56 400 -39 800 -36 400 -41 100 -36 700 -46 300
 + Företagarfamiljens löneanspråk 30 500 14 300 15 100 50 700 22 200 65 500 39 900 28 100 51 500 53 600 30 600
        +Räntekravet 13 600 12 600 10 000 12 500 11 300 15 600 15 200 8 950 28 000 20 700 19 800
Företagarinkomst 11 200 1 050 5 950 60 200 22 500 24 700 15 400 870 38 400 37 500 2 180
Lönsamhetskoefficient 0,25 0,04 0,23 0,95 0,67 0,30 0,28 0,02 0,48 0,51 0,04
Företagarinkomst 11 200 1 050 5 950 60 200 22 500 24 700 15 400 870 38 400 37 500 2 180
        - Räntekrav -13 400 -12 500 -9 840 -12 400 -11 300 -15 600 -15 200 -8 950 -28 000 -20 700 -17 900
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -2 250 -11 500 -3 880 47 700 11 100 9 030 120 -8 080 10 300 16 800 -15 700
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 930 900 960 3 210 1 400 4 140 2 520 1 790 3 260 3 390 1 930
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -1,2 -12,7 -4,0 14,9 7,9 2,2 0,1 -4,5 3,2 5,0 -8,1
Eget kapital 352 100 328 600 267 400 281 200 302 600 406 200 381 200 191 000 826 700 541 100 475 800
        Total kapital 488 200 397 800 334 200 686 700 361 600 645 000 585 600 323 300 1 078 000 1 179 000 593 200
Soliditetsgrad 72,1 82,6 80,0 40,9 83,7 63,0 65,1 59,1 76,7 45,9 80,2
Avkastning på total kapital -15 900 -11 700 -7 040 18 000 1 610 -35 300 -18 600 -24 200 -6 230 -890 -25 700
        Kapital under räkenskapsåret 487 200 396 700 330 400 687 300 353 700 647 200 578 500 331 100 1 084 000 1 186 000 598 700
Avkastnings % på kapital -3,3 -3,0 -2,1 2,6 0,5 -5,5 -3,2 -7,3 -0,6 -0,1 -4,3

9594679

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/