LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
            Resultaträkning     2016    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 35 300 13 200 6 620 820 960 7 260 3 260 540 630 370 1 660
Gårdar 790<n<800 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 260<n<270 80<n<90 11<n<20 20<n<30 11<n<20 40<n<50
Odlingsareal 64,1 62,6 54,7 0,6 48,7 70,9 77,0 44,4 108,2 76,2 86,8
Djurenheter 28,1 0,1 0,2 0,0 0,0 59,2 63,1 22,3 247,6 335,1 38,7
Försäljningsintäkter 91 300 27 900 47 300 528 900 109 900 151 800 90 300 19 700 370 600 566 200 91 400
        Stöd 51 600 35 000 33 200 39 900 33 800 76 400 91 600 57 000 95 100 71 300 63 200
Omsättning 142 900 62 900 80 500 568 800 143 700 228 100 181 800 76 700 465 700 637 400 154 500
Bruttointäkter 157 000 63 900 82 700 589 400 160 500 264 100 217 300 92 300 499 600 662 300 168 000
        Rörliga kostnader -73 200 -23 700 -31 800 -399 600 -85 100 -116 000 -93 700 -36 500 -306 700 -425 000 -80 000
        Gårdsanvändning -12 600 -1 020 -2 460 0 -610 -33 300 -32 500 -9 930 -42 600 -32 700 -14 500
        Företagarfamiljens löneanspråk -30 400 -14 300 -15 100 -50 700 -22 200 -65 400 -39 900 -28 100 -51 500 -53 500 -30 500
        Fastna kostander -31 200 -21 400 -22 700 -58 500 -33 600 -45 100 -37 000 -25 100 -57 800 -66 500 -39 800
Driftsbidrag 9 330 3 340 10 400 80 500 18 900 3 970 14 000 -7 740 40 800 84 400 2 890
        Avskrivningar -25 500 -15 100 -17 400 -62 700 -17 200 -40 000 -33 100 -16 500 -48 800 -85 900 -29 100
Rörelseresultat -16 200 -11 700 -7 050 17 800 1 590 -36 000 -19 100 -24 200 -7 970 -1 550 -26 200
        Nettofinansieringskostnader -3 080 -1 510 -2 200 -8 320 -1 340 -4 730 -5 400 -3 240 -5 190 -14 500 -2 180
Nettoresultat -19 200 -13 200 -9 260 9 460 250 -40 800 -24 500 -27 500 -13 100 -16 000 -28 300
        Räntekrav på eget kapital -13 400 -12 500 -9 840 -12 400 -11 300 -15 600 -15 200 -8 950 -28 000 -20 700 -17 900
Företagarvinst -32 700 -25 800 -19 100 -2 990 -11 100 -56 400 -39 800 -36 400 -41 100 -36 700 -46 300

9594673

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/