LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Växthusproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 11.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Växthusföretag
Medeltal 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000
Gårdar representerade 780 60 340 220 70 40 30 20
Gårdar 60<n<70 0<n<4 11<n<20 11<n<20 11<n<20 11<n<20 5<n<10 5<n<10
Odlingsareal 0,5 . 0,4 0,4 0,6 0,9 1,4 2,1
Djurenheter 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Företagarvinst -26 200 . -17 400 -14 100 -14 300 -35 800 -10 100 -282 700
 + Företagarfamiljens löneanspråk 54 100 . 42 400 57 300 77 600 63 700 64 100 76 200
        +Räntekravet 13 300 . 4 570 9 680 13 400 31 400 54 200 117 400
Företagarinkomst 40 500 . 29 200 52 800 76 500 59 300 100 200 -95 700
Lönsamhetskoefficient 0,60 . 0,62 0,79 0,84 0,62 0,85 -0,49
Företagarinkomst 40 500 . 29 200 52 800 76 500 59 300 100 200 -95 700
        - Räntekrav -12 600 . -4 330 -9 680 -13 300 -31 400 -46 200 -110 700
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 27 800 . 24 900 43 100 63 200 27 900 54 000 -206 500
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 460 . 2 710 3 670 4 970 4 080 4 100 4 880
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 8,0 . 9,2 11,7 12,7 6,8 13,1 -42,3
Eget kapital 264 400 . 83 800 205 600 373 200 581 300 932 800 2 307 000
        Total kapital 725 600 . 236 100 689 700 857 100 2 085 000 2 500 000 4 551 000
Soliditetsgrad 36,4 . 35,5 29,8 43,5 27,9 37,3 50,7
Avkastning på total kapital -4 530 . -9 070 1 940 9 160 24 500 73 900 -123 600
        Kapital under räkenskapsåret 707 800 . 241 800 640 700 872 100 2 050 000 2 565 000 4 263 000
Avkastnings % på kapital -0,6 . -3,7 0,3 1,1 1,2 2,9 -2,9

9471016

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/