LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Svingårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Svingårdar
Medeltal 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.500.000-3.000.000
Gårdar representerade 710 70 190 430 10 10 0
Gårdar 20<n<30 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 107,6 . 84,1 127,4 . . .
Djurenheter 231,2 . 169,9 260,0 . . .
Företagarvinst -27 500 . -46 100 -17 400 . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 52 000 . 47 700 53 800 . . .
        +Räntekravet 33 200 . 34 100 35 500 . . .
Företagarinkomst 55 700 . 28 200 71 900 . . .
Lönsamhetskoefficient 0,65 . 0,35 0,80 . . .
Företagarinkomst 55 700 . 28 200 71 900 . . .
        - Räntekrav -31 200 . -26 600 -35 400 . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 24 500 . 1 580 36 400 . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 3 330 . 3 050 3 440 . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 7,3 . 0,5 10,5 . . .
Eget kapital 890 400 . 611 400 1 098 000 . . .
        Total kapital 1 143 000 . 783 900 1 414 000 . . .
Soliditetsgrad 77,9 . 78,0 77,7 . . .
Avkastning på total kapital 10 700 . -12 800 26 200 . . .
        Kapital under räkenskapsåret 1 123 000 . 763 800 1 388 000 . . .
Avkastnings % på kapital 1,0 . -1,7 1,9 . . .

9470995

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/