LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Spannmål
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Gårdar representerade 13 200 4 310 3 620 3 630 1 370 260
Gårdar 160<n<170 20<n<30 30<n<40 50<n<60 30<n<40 11<n<20
Odlingsareal 58,9 25,6 43,3 72,0 130,6 265,9
Djurenheter 0,3 0,4 0,0 0,2 0,4 2,5
Företagarvinst -24 000 -22 300 -17 800 -28 400 -28 500 -54 900
 + Företagarfamiljens löneanspråk 14 500 9 850 11 700 16 500 26 100 39 200
        +Räntekravet 14 500 6 860 9 630 20 500 27 300 57 400
Företagarinkomst 4 130 -5 650 3 360 6 440 22 500 47 400
Lönsamhetskoefficient 0,14 -0,34 0,16 0,17 0,42 0,49
Företagarinkomst 4 130 -5 650 3 360 6 440 22 500 47 400
        - Räntekrav -13 700 -6 870 -9 550 -18 300 -25 000 -63 100
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -9 520 -12 500 -6 190 -11 800 -2 510 -9964.276843
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 920 630 740 1 050 1 660 2 510
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -10,3 -19,8 -8,3 -11,2 -1,5 -4,0
Eget kapital 318 700 174 700 242 000 393 500 610 100 1 186 000
        Total kapital 378 400 195 000 259 900 487 900 760 400 1 517 000
Soliditetsgrad 84,2 89,6 93,1 80,6 80,2 78,1
Avkastning på total kapital -8 940 -15 000 -7 920 -8 040 450 14 800
        Kapital under räkenskapsåret 372 400 192 300 255 600 483 400 747 200 1 449 000
Avkastnings % på kapital -2,4 -7,8 -3,1 -1,7 0,1 1,0

9470998

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/