LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Övrigt nötboskap
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Övriga nötboskapsgårdar
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Gårdar representerade 2 940 670 1 460 740 60 0
Gårdar 90<n<100 5<n<10 30<n<40 30<n<40 5<n<10 0<n<4
Odlingsareal 74,1 32,5 70,3 107,2 202,9 .
Djurenheter 63,6 18,7 50,3 112,2 255,2 .
Företagarvinst -28 200 -32 300 -19 700 -39 700 -19 100 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 38 300 27 300 36 600 48 900 69 000 .
        +Räntekravet 17 600 11 800 15 900 23 500 44 200 .
Företagarinkomst 26 400 3 890 31 900 32 100 94 100 .
Lönsamhetskoefficient 0,47 0,10 0,61 0,44 0,83 .
Företagarinkomst 26 400 3 890 31 900 32 100 94 100 .
        - Räntekrav -16 300 -8 930 -15 000 -22 900 -44 200 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 10 100 -5 030 16 800 9 150 49 900 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 450 1 750 2 340 3 130 4 420 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 4,1 -2,9 7,2 2,9 9,9 .
Eget kapital 400 200 242 400 398 500 494 500 987 100 .
        Total kapital 584 900 266 200 516 500 901 000 1 678 000 .
Soliditetsgrad 68,4 91,0 77,2 54,9 58,8 .
Avkastning på total kapital -6 800 -22 800 -1 280 -5 940 43 300 .
        Kapital under räkenskapsåret 571 000 266 900 496 400 885 900 1 661 000 .
Avkastnings % på kapital -1,2 -8,5 -0,3 -0,7 2,6 .

9470992

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/