LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Övrig växtodling
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Övriga växtodlingsgårdar
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 5 360 2 240 1 300 810 500 220 300
Gårdar 90<n<100 20<n<30 20<n<30 11<n<20 11<n<20 5<n<10 5<n<10
Odlingsareal 57,3 24,2 45,5 77,9 95,8 118,9 190,8
Djurenheter 0,6 0,3 0,1 0,5 0,0 8,6 1,0
Företagarvinst -24 400 -12 900 -20 600 -17 100 -31 200 -41 600 -122 500
 + Företagarfamiljens löneanspråk 16 900 5 830 12 800 17 500 41 700 28 800 65 100
        +Räntekravet 11 300 4 650 9 140 17 500 22 000 25 300 26 100
Företagarinkomst 3 080 -2 430 670 15 600 30 000 11 700 -30 200
Lönsamhetskoefficient 0,11 -0,23 0,03 0,45 0,47 0,22 -0,33
Företagarinkomst 3 080 -2 430 670 15 600 30 000 11 700 -30 200
        - Räntekrav -10 600 -4 660 -8 550 -15 200 -19 600 -24 500 -27 200
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -7 510 -7 080 -7 880 370 10 400 -12 900 -56 100
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 080 370 810 1 120 2 670 1 840 4 170
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -7,0 -18,9 -9,6 0,3 3,9 -7,0 -13,5
Eget kapital 228 800 118 500 196 400 308 300 439 200 468 300 450 400
        Total kapital 310 900 131 900 230 500 406 900 634 500 844 100 800 100
Soliditetsgrad 73,6 89,8 85,2 75,8 69,2 55,5 56,3
Avkastning på total kapital -11 500 -7 800 -10 800 530 -5 780 -6 950 -87 400
        Kapital under räkenskapsåret 309 300 130 900 229 400 401 300 621 800 846 300 819 900
Avkastnings % på kapital -3,7 -6,0 -4,7 0,1 -0,9 -0,8 -10,7

9471001

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/