LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Mjölkgårdarna
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 11.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Mjölkgårdar
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Gårdar representerade 6 250 460 2 050 2 840 740 140 10
Gårdar 280<n<290 5<n<10 50<n<60 120<n<130 70<n<80 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 67,8 28,9 40,9 71,3 136,0 153,8 .
Djurenheter 55,7 12,7 26,4 58,3 119,2 223,8 .
Företagarvinst -50 100 -36 300 -42 800 -56 300 -50 200 -74 000 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 63 100 37 200 50 600 70 300 77 000 111 400 .
        +Räntekravet 19 200 8 580 10 500 19 800 40 200 60 600 .
Företagarinkomst 30 900 6 230 17 200 32 800 65 600 93 800 .
Lönsamhetskoefficient 0,38 0,14 0,28 0,36 0,56 0,55 .
Företagarinkomst 30 900 6 230 17 200 32 800 65 600 93 800 .
        - Räntekrav -17 900 -5 400 -9 430 -18 800 -38 800 -56 300 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 12 900 840 7 750 13 900 26 700 37 400 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 4 040 2 380 3 240 4 500 4 930 7 140 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,2 0,4 2,4 3,1 5,4 5,2 .
Eget kapital 421 200 169 500 253 200 455 800 788 300 1 096 000 .
        Total kapital 650 800 176 700 300 800 702 100 1 385 000 2 258 000 .
Soliditetsgrad 64,7 96,0 84,2 64,9 56,9 48,5 .
Avkastning på total kapital -27 000 -30 500 -31 800 -32 000 1 900 2 880 .
        Kapital under räkenskapsåret 650 900 185 600 308 600 685 600 1 419 000 2 276 000 .
Avkastnings % på kapital -4,1 -16,5 -10,3 -4,7 0,1 0,1 .

9470989

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/