LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Frilandsproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter
Medeltal 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 3.000.000-
Gårdar representerade 880 140 60 480 100 0 50 40 0
Gårdar 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 41,9 . . 53,8 . . . . .
Djurenheter 0,0 . . 0,0 . . . . .
Företagarvinst -12 100 . . -13 600 . . . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 26 200 . . 31 000 . . . . .
        +Räntekravet 17 100 . . 18 300 . . . . .
Företagarinkomst 23 400 . . 27 700 . . . . .
Lönsamhetskoefficient 0,54 . . 0,56 . . . . .
Företagarinkomst 23 400 . . 27 700 . . . . .
        - Räntekrav -9 360 . . -10 400 . . . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 14 000 . . 17 300 . . . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 670 . . 1 980 . . . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 8,3 . . 8,7 . . . . .
Eget kapital 271 800 . . 354 800 . . . . .
        Total kapital 325 300 . . 388 200 . . . . .
Soliditetsgrad 83,6 . . 91,4 . . . . .
Avkastning på total kapital -1 680 . . -2 550 . . . . .
        Kapital under räkenskapsåret 320 600 . . 382 400 . . . . .
Avkastnings % på kapital -0,5 . . -0,7 . . . . .

9471013

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/