LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Fjäderfäproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 11.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Fjäderfägårdar
Medeltal 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 1.000.000-1.500.000
Gårdar representerade 300 20 30 60 160 20
Gårdar 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 71,9 . . . . .
Djurenheter 341,6 . . . . .
Företagarvinst -41 700 . . . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 66 700 . . . . .
        +Räntekravet 27 100 . . . . .
Företagarinkomst 50 500 . . . . .
Lönsamhetskoefficient 0,54 . . . . .
Företagarinkomst 50 500 . . . . .
        - Räntekrav -25 500 . . . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 24 900 . . . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 4 270 . . . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,8 . . . . .
Eget kapital 592 800 . . . . .
        Total kapital 1 191 000 . . . . .
Soliditetsgrad 49,8 . . . . .
Avkastning på total kapital 2 880 . . . . .
        Kapital under räkenskapsåret 1 189 000 . . . . .
Avkastnings % på kapital 0,2 . . . . .

9471007

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/