LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Får, getter och övrig betesdjur
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 11.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Får och getgårdar
Medeltal 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Gårdar representerade 250 60 100 60 20
Gårdar 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 47,6 . . . .
Djurenheter 28,4 . . . .
Företagarvinst -30 200 . . . .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 31 400 . . . .
        +Räntekravet 15 200 . . . .
Företagarinkomst 13 900 . . . .
Lönsamhetskoefficient 0,30 . . . .
Företagarinkomst 13 900 . . . .
        - Räntekrav -12 300 . . . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 1 620 . . . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 040 . . . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,8 . . . .
Eget kapital 263 200 . . . .
        Total kapital 354 000 . . . .
Soliditetsgrad 74,3 . . . .
Avkastning på total kapital -15 800 . . . .
        Kapital under räkenskapsåret 346 500 . . . .
Avkastnings % på kapital -4,6 . . . .

9471010

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/