LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Blandad produktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Gårdar med blandad produktion
Medeltal 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Gårdar representerade 1 940 70 460 270 490 610 30
Gårdar 40<n<50 0<n<4 0<n<4 5<n<10 11<n<20 11<n<20 0<n<4
Odlingsareal 72,6 . . 43,4 71,4 120,4 .
Djurenheter 33,4 . . 6,2 27,5 65,6 .
Företagarvinst -33 500 . . -25 700 -34 500 -40 200 .
 + Företagarfamiljens löneanspråk 28 600 . . 22 700 36 800 32 900 .
        +Räntekravet 28 600 . . 12 600 28 800 51 900 .
Företagarinkomst 15 000 . . 5 900 21 300 28 100 .
Lönsamhetskoefficient 0,26 . . 0,17 0,32 0,33 .
Företagarinkomst 15 000 . . 5 900 21 300 28 100 .
        - Räntekrav -19 800 . . -8 940 -19 000 -35 100 .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -4 880 . . -3 040 2 250 -7 070 .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 830 . . 1 450 2 350 2 120 .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -2,7 . . -2,1 1,0 -3,3 .
Eget kapital 458 500 . . 225 000 469 300 808 300 .
        Total kapital 545 200 . . 270 300 552 300 933 300 .
Soliditetsgrad 84,1 . . 83,2 85,0 86,6 .
Avkastning på total kapital -11 200 . . -16 100 -13 900 -1 240 .
        Kapital under räkenskapsåret 537 800 . . 257 800 552 300 915 300 .
Avkastnings % på kapital -2,1 . . -6,3 -2,5 -0,1 .

9471004

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/