LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
                    Nyckeltal                                  2015    
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Gårdar representerade 36 500 7 040 5 520 7 030 7 030 6 860 2 310 450 100 90 20 0
Gårdar 810<n<820 40<n<50 50<n<60 110<n<120 160<n<170 230<n<240 130<n<140 30<n<40 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 61,0 24,2 41,3 59,0 69,5 89,4 106,5 111,1 99,7 32,3 . .
Djurenheter 28,2 0,0 0,5 4,1 20,6 56,3 137,7 252,4 170,4 100,5 . .
Företagarvinst -29 800 -15 500 -18 700 -26 300 -34 100 -47 900 -31 700 -79 600 -17 500 -29 700 . .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 30 500 6 790 12 100 19 000 39 800 57 500 59 400 90 000 68 100 40 900 . .
        +Räntekravet 14 600 5 230 8 820 13 700 14 600 21 900 31 800 42 600 15 500 27 100 . .
Företagarinkomst 15 300 -3 510 2 220 6 220 20 300 31 600 59 500 52 900 66 000 38 300 . .
Lönsamhetskoefficient 0,34 -0,29 0,11 0,19 0,37 0,40 0,65 0,40 0,79 0,56 . .
Företagarinkomst 15 300 -3 510 2 220 6 220 20 300 31 600 59 500 52 900 66 000 38 300 . .
        - Räntekrav -14 600 -5 240 -8 830 -13 600 -14 500 -21 900 -31 700 -42 500 -15 400 -27 100 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 710 -8 750 -6 600 -7 400 5 710 10 100 27 700 10 300 50 600 11 100 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 950 430 770 1 210 2 550 3 680 3 800 5 760 4 360 2 620 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,4 -20,1 -8,5 -6,1 2,2 2,7 7,2 1,8 11,6 4,3 . .
Eget kapital 338 300 126 800 225 700 302 300 356 800 495 500 710 400 834 700 345 300 697 800 . .
        Total kapital 468 300 149 900 243 700 369 000 458 900 726 100 1 140 000 1 811 000 1 702 000 1 416 000 . .
Soliditetsgrad 72,3 84,6 92,6 81,9 77,7 68,2 62,3 46,1 20,3 49,3 . .
Avkastning på total kapital -12 000 -9 720 -9 390 -11 200 -16 400 -20 300 9 720 -12 400 24 900 11 800 . .
        Kapital under räkenskapsåret 464 300 148 000 240 100 366 100 456 600 714 700 1 145 000 1 825 000 1 667 000 1 444 000 . .
Avkastnings % på kapital -2,6 -6,6 -3,9 -3,1 -3,6 -2,8 0,8 -0,7 1,5 0,8 . .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/