LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Medeltal A-område B-område C1-område C2-område C2p-område C3-område C4-område
Gårdar representerade 32 600 4 900 11 000 8 170 7 430 470 510 120
Gårdar 810<n<820 120<n<130 180<n<190 190<n<200 230<n<240 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Odlingsareal 61,8 72,0 63,7 59,3 55,4 64,0 61,1 27,9
Djurenheter 27,0 12,6 22,4 35,4 31,6 45,4 43,5 34,2
Företagarvinst -30 000 -30 000 -29 700 -29 600 -30 400 -41 700 -27 100 -35 000
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 800 23 400 27 800 31 500 32 900 43 800 43 600 58 500
        +Räntekravet 16 600 20 000 17 300 17 100 13 500 11 400 10 000 7 890
Företagarinkomst 14 800 12 000 13 400 17 500 14 700 11 500 26 200 30 800
Lönsamhetskoefficient 0,32 0,28 0,30 0,36 0,32 0,21 0,49 0,46
Företagarinkomst 14 800 12 000 13 400 17 500 14 700 11 500 26 200 30 800
        - Räntekrav -14 900 -18 600 -15 300 -15 600 -12 100 -9 300 -9 810 -7 440
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -180 -6 580 -1 790 1 880 2 500 2 240 16 400 23 400
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 910 1 490 1 780 2 020 2 110 2 820 2 790 3 740
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,1 -4,4 -1,0 0,9 1,2 0,8 5,9 6,2
Eget kapital 351 200 430 700 368 400 364 100 278 100 227 000 243 000 129 700
        Total kapital 478 800 552 500 472 800 525 100 404 200 367 700 393 400 293 200
Soliditetsgrad 73,4 78,0 77,9 69,3 68,8 61,7 61,8 44,2
Avkastning på total kapital -11 900 -8 760 -11 900 -9 930 -15 100 -28 300 -12 900 -23 800
        Kapital under räkenskapsåret 473 400 545 100 465 200 516 300 405 200 373 400 397 000 315 700
Avkastnings % på kapital -2,5 -1,6 -2,6 -1,9 -3,7 -7,6 -3,3 -7,6

9470983

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/