LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
                    Nyckeltal                                  2015    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 36 500 5 040 11 300 8 290 9 790 750 1 190 120
Gårdar 810<n<820 120<n<130 180<n<190 190<n<200 230<n<240 20<n<30 40<n<50 5<n<10
Odlingsareal 61,0 71,8 60,5 58,5 58,1 64,5 63,4 27,9
Djurenheter 28,2 12,4 23,8 34,1 33,4 44,6 42,2 35,6
Företagarvinst -29 800 -27 800 -29 300 -29 900 -30 500 -40 900 -30 300 -34 700
        + Företagarfamiljens löneanspråk 30 500 22 900 27 100 32 100 33 900 42 700 45 600 59 600
        +Räntekravet 14 600 17 900 14 900 15 800 12 600 9 550 10 600 7 770
Företagarinkomst 15 300 13 100 12 800 17 600 16 000 11 500 25 900 32 600
Lönsamhetskoefficient 0,34 0,32 0,31 0,37 0,34 0,22 0,46 0,48
Företagarinkomst 15 300 13 100 12 800 17 600 16 000 11 500 25 900 32 600
        - Räntekrav -14 600 -18 100 -15 000 -15 400 -12 500 -9 550 -10 600 -7 770
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 710 -4 790 -2 080 2 150 3 380 1 940 15 200 24 800
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 950 1 460 1 730 2 050 2 170 2 740 2 920 3 810
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,4 -3,3 -1,2 1,0 1,6 0,7 5,2 6,5
Eget kapital 338 300 415 400 353 400 353 200 289 600 229 200 257 800 133 800
        Total kapital 468 300 552 000 455 500 503 800 427 500 374 700 397 600 307 600
Soliditetsgrad 72,3 75,3 77,6 70,1 67,7 61,2 64,8 43,5
Avkastning på total kapital -12 000 -6 760 -11 700 -10 500 -14 600 -27 100 -15 800 -23 000
        Kapital under räkenskapsåret 464 300 543 500 450 000 496 400 428 600 381 000 402 000 331 300
Avkastnings % på kapital -2,6 -1,2 -2,6 -2,1 -3,4 -7,1 -3,9 -7,0


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/