LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
                    Nyckeltal                                  2015    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 36 500 14 300 6 220 830 920 7 730 3 390 310 750 270 1 690
Gårdar 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 50<n<60
Odlingsareal 61,0 59,0 52,9 0,5 34,6 67,9 75,4 43,4 95,4 68,8 79,3
Djurenheter 28,2 0,1 0,3 0,0 0,0 55,9 65,9 28,9 237,5 372,0 47,9
Företagarvinst -29 800 -22 300 -22 500 -22 600 -20 700 -49 000 -29 900 -24 200 -26 300 -46 400 -40 200
        + Företagarfamiljens löneanspråk 30 500 13 700 16 700 54 400 30 500 62 700 38 900 29 600 55 100 61 200 32 400
        +Räntekravet 14 600 13 300 9 260 11 700 15 500 17 600 16 700 10 700 31 200 25 100 20 700
Företagarinkomst 15 300 4 750 3 430 43 400 22 700 31 000 25 700 16 400 60 000 39 900 13 500
Lönsamhetskoefficient 0,34 0,18 0,13 0,66 0,49 0,39 0,46 0,41 0,69 0,46 0,25
Företagarinkomst 15 300 4 750 3 430 43 400 22 700 31 000 25 700 16 400 60 000 39 900 13 500
        - Räntekrav -14 600 -13 400 -9 270 -11 600 -12 800 -17 400 -16 700 -10 700 -31 200 -25 100 -21 300
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 710 -8 530 -5 830 31 700 9 850 13 600 8 950 5 660 28 800 14 800 -7 190
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 950 870 1 070 3 480 1 960 4 010 2 490 1 910 3 530 3 920 2 070
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,4 -9,7 -5,4 9,1 5,0 3,4 3,5 3,0 8,1 3,8 -3,5
Eget kapital 338 300 308 100 206 500 241 300 271 300 408 600 396 500 243 400 836 800 594 500 481 000
        Total kapital 468 300 367 400 281 400 724 200 331 100 634 600 585 300 314 600 1 067 000 1 224 000 604 900
Soliditetsgrad 72,3 83,8 73,4 33,3 81,9 64,4 67,7 77,4 78,4 48,6 79,5
Avkastning på total kapital -12 000 -7 580 -11 000 -1 230 -5 920 -26 500 -8 010 -12 000 11 100 40 -15 600
        Kapital under räkenskapsåret 464 300 362 100 279 000 706 200 332 300 638 800 571 400 303 800 1 051 000 1 225 000 599 900
Avkastnings % på kapital -2,6 -2,1 -4,0 -0,2 -1,8 -4,2 -1,4 -4,0 1,1 0,0 -2,6


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/