LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 4.10.2023
                    Nyckeltal                      2015    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 35 800 13 800 6 010 830 910 7 700 3 410 360 740 300 1 690
Gårdar 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 11<n<20 20<n<30 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 62,3 59,6 55,7 0,5 41,9 67,6 74,7 46,5 106,2 71,9 83,4
Djurenheter 27,9 0,1 0,4 0,0 0,0 55,7 63,9 25,9 229,8 341,6 38,3
Företagarvinst -29 900 -23 100 -22 400 -25 500 -12 400 -49 400 -27 700 -30 200 -28 800 -41 700 -37 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 30 600 13 900 16 200 55 500 26 500 62 800 37 800 30 600 52 100 66 700 32 000
        +Räntekravet 14 900 13 500 9940.1972483 12 600 9 250 17 600 16 000 12 100 30 700 25 500 25 200
Företagarinkomst 15 500 4 300 3 760 42 500 23 500 30 800 26 100 12 700 53 900 50 500 17 400
Lönsamhetskoefficient 0,34 0,16 0,14 0,62 0,66 0,38 0,48 0,30 0,65 0,55 0,30
Företagarinkomst 15 500 4 300 3 760 42 500 23 500 30 800 26 100 12 700 53 900 50 500 17 400
        - Räntekrav -14 800 -13 600 -10 000 -12 600 -9 440 -17 400 -16 000 -12 000 -30 700 -25 500 -23 100
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 710 -9 220 -6 170 29 900 14 000 13 400 10 100 620 23 200 24 900 -5 760
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 960 880 1 040 3 550 1 690 4 020 2 420 1 980 3 330 4 270 2 050
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,4 -10,4 -5,9 8,4 8,3 3,3 4,1 0,3 6,9 5,8 -2,8
Eget kapital 347 400 315 000 218 900 265 600 271 100 407 700 389 300 255 800 873 900 592 800 536 200
        Total kapital 477 300 373 400 296 400 711 000 327 400 634 600 578 500 341 200 1 122 000 1 191 000 634 400
Soliditetsgrad 72,8 84,4 73,9 37,4 82,8 64,3 67,3 75,0 77,9 49,8 84,5
Avkastning på total kapital -11 900 -8 200 -10 300 -4 170 -1 890 -26 800 -6 430 -16 400 8 870 2 880 -12 000
        Kapital under räkenskapsåret 472 800 368 000 294 700 693 800 322 600 637 300 564 300 331 500 1 102 000 1 189 000 628 000
Avkastnings % på kapital -2,5 -2,2 -3,5 -0,6 -0,6 -4,2 -1,1 -5,0 0,8 0,2 -1,9

9470980

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/