LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                      2015    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 32 600 13 200 5 360 780 880 6 250 2 940 250 710 300 1 940
Gårdar 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 61,8 58,9 57,3 0,5 41,9 67,8 74,1 47,6 107,6 71,9 72,6
Djurenheter 27,0 0,3 0,6 0,0 0,0 55,7 63,6 28,4 231,2 341,6 33,4
Företagarvinst -30 000 -24 000 -24 400 -26 200 -12 100 -50 100 -28 200 -30 200 -27 500 -41 700 -33 500
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 800 14 500 16 900 54 100 26 200 63 100 38 300 31 400 52 000 66 700 28 600
        +Räntekravet 16 600 14 500 11 300 13 300 17 100 19 200 17 600 15 200 33 200 27 100 28 600
Företagarinkomst 14 800 4 130 3 080 40 500 23 400 30 900 26 400 13 900 55 700 50 500 15 000
Lönsamhetskoefficient 0,32 0,14 0,11 0,60 0,54 0,38 0,47 0,30 0,65 0,54 0,26
Företagarinkomst 14 800 4 130 3 080 40 500 23 400 30 900 26 400 13 900 55 700 50 500 15 000
        - Räntekrav -14 900 -13 700 -10 600 -12 600 -9 360 -17 900 -16 300 -12 300 -31 200 -25 500 -19 800
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -180 -9 520 -7 510 27 800 14 000 12 900 10 100 1 620 24 500 24 900 -4 880
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 910 920 1 080 3 460 1 670 4 040 2 450 2 040 3 330 4 270 1 830
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,1 -10,3 -7,0 8,0 8,3 3,2 4,1 0,8 7,3 5,8 -2,7
Eget kapital 351 200 318 700 228 800 264 400 271 800 421 200 400 200 263 200 890 400 592 800 458 500
        Total kapital 478 800 378 400 310 900 725 600 325 300 650 800 584 900 354 000 1 143 000 1 191 000 545 200
Soliditetsgrad 73,4 84,2 73,6 36,4 83,6 64,7 68,4 74,3 77,9 49,8 84,1
Avkastning på total kapital -11 900 -8 940 -11 500 -4 530 -1 680 -27 000 -6 800 -15 800 10 700 2 880 -11 200
        Kapital under räkenskapsåret 473 400 372 400 309 300 707 800 320 600 650 900 571 000 346 500 1 123 000 1 189 000 537 800
Avkastnings % på kapital -2,5 -2,4 -3,7 -0,6 -0,5 -4,1 -1,2 -4,6 1,0 0,2 -2,1

9470980

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/