LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
            Resultaträkning     2015    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 32 600 13 200 5 360 780 880 6 250 2 940 250 710 300 1 940
Gårdar 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 61,8 58,9 57,3 0,5 41,9 67,8 74,1 47,6 107,6 71,9 72,6
Djurenheter 27,0 0,3 0,6 0,0 0,0 55,7 63,6 28,4 231,2 341,6 33,4
Försäljningsintäkter 85 900 27 600 34 600 516 900 113 900 140 500 81 500 30 400 360 000 628 400 93 500
        Stöd 50 600 33 100 35 000 40 900 32 400 75 700 92 400 62 900 105 300 78 000 55 500
Omsättning 136 600 60 600 69 600 557 700 146 300 216 200 173 900 93 200 465 300 706 400 149 000
Bruttointäkter 155 100 66 100 75 000 576 500 156 700 258 900 217 100 114 100 523 100 762 400 160 800
        Rörliga kostnader -70 800 -24 800 -29 500 -408 100 -85 400 -105 300 -85 100 -44 400 -315 000 -494 200 -71 800
        Gårdsanvändning -13 100 -1 150 -2 310 0 -520 -36 200 -35 300 -14 400 -41 800 -27 000 -14 500
        Företagarfamiljens löneanspråk -29 800 -14 400 -16 800 -54 000 -26 100 -63 000 -38 200 -31 400 -52 000 -66 700 -28 500
        Fastna kostander -29 100 -20 400 -23 100 -55 300 -30 200 -41 000 -33 800 -21 100 -54 500 -77 100 -31 800
Driftsbidrag 12 200 5 150 3 150 58 900 14 300 13 200 24 400 2 220 59 700 97 200 13 900
        Avskrivningar -24 300 -14 100 -14 700 -63 600 -15 900 -40 800 -31 500 -18 000 -49 600 -95 800 -25 300
Rörelseresultat -12 200 -8 960 -11 600 -4 730 -1 680 -27 600 -7 120 -15 800 10 100 1 390 -11 400
        Nettofinansieringskostnader -2 880 -1 370 -2 140 -8 900 -1 130 -4 460 -4 760 -2 060 -6 390 -17 600 -2 240
Nettoresultat -15 100 -10 300 -13 700 -13 600 -2 820 -32 100 -11 800 -17 800 3 670 -16 200 -13 600
        Räntekrav på eget kapital -14 900 -13 700 -10 600 -12 600 -9 360 -17 900 -16 300 -12 300 -31 200 -25 500 -19 800
Företagarvinst -30 000 -24 000 -24 400 -26 200 -12 100 -50 100 -28 200 -30 200 -27 500 -41 700 -33 500

9470974

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/