LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Resultaträkning     2015    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 36 500 14 300 6 220 830 920 7 730 3 390 310 750 270 1 690
Gårdar 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 50<n<60
Odlingsareal 61,0 59,0 52,9 0,5 34,6 67,9 75,4 43,4 95,4 68,8 79,3
Djurenheter 28,2 0,1 0,3 0,0 0,0 55,9 65,9 28,9 237,5 372,0 47,9
Försäljningsintäkter 86 200 26 900 34 200 511 300 119 500 141 600 87 200 27 700 342 200 632 000 107 200
        Stöd 51 300 33 100 31 900 41 400 32 900 76 900 95 500 61 300 100 200 74 800 60 300
Omsättning 137 500 60 000 66 000 552 700 152 400 218 500 182 700 89 000 442 400 706 800 167 500
Bruttointäkter 156 600 65 300 71 100 570 300 161 500 261 200 226 000 108 800 496 400 766 200 183 400
        Rörliga kostnader -70 700 -23 900 -28 300 -396 200 -86 100 -107 200 -90 100 -41 900 -294 300 -506 000 -86 000
        Gårdsanvändning -13 900 -1 040 -1 760 0 -20 -36 800 -37 800 -13 700 -36 400 -25 600 -17 500
        Företagarfamiljens löneanspråk -30 500 -13 600 -16 700 -54 300 -30 500 -62 600 -38 800 -29 500 -55 100 -61 200 -32 300
        Fastna kostander -29 100 -20 200 -21 700 -56 500 -31 900 -41 000 -34 600 -19 300 -51 200 -76 700 -35 100
Driftsbidrag 12 300 6 360 2 500 63 100 12 700 13 300 24 500 3 850 59 100 96 500 12 200
        Avskrivningar -24 600 -13 900 -13 700 -64 500 -18 600 -40 400 -32 800 -15 800 -48 800 -97 900 -28 200
Rörelseresultat -12 300 -7 600 -11 200 -1 440 -5 940 -27 100 -8 310 -12 000 10 300 -1 430 -15 900
        Nettofinansieringskostnader -2 950 -1 310 -2 090 -9 570 -1 940 -4 460 -4 880 -1 550 -5 410 -19 800 -2 920
Nettoresultat -15 200 -8 910 -13 200 -11 000 -7 880 -31 600 -13 100 -13 500 4 880 -21 300 -18 900
        Räntekrav på eget kapital -14 600 -13 400 -9 270 -11 600 -12 800 -17 400 -16 700 -10 700 -31 200 -25 100 -21 300
Företagarvinst -29 800 -22 300 -22 500 -22 600 -20 700 -49 000 -29 900 -24 200 -26 300 -46 400 -40 200


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/