LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Balans enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
      Balansräkning     2015    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 32 600 13 200 5 360 780 880 6 250 2 940 250 710 300 1 940
Gårdar 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 61,8 58,9 57,3 0,5 41,9 67,8 74,1 47,6 107,6 71,9 72,6
Djurenheter 27,0 0,3 0,6 0,0 0,0 55,7 63,6 28,4 231,2 341,6 33,4
AKTIVA 478 800 378 400 310 900 725 800 325 300 650 800 585 000 354 000 1 143 000 1 191 000 545 200
    Immateriella tillgångar 1 630 990 750 14 400 0 1 870 2 030 220 6 720 70 1 290
          Jordområden 205 100 223 700 165 200 16 900 150 000 193 600 193 800 139 500 426 700 194 200 272 000
          Byggnader 82 400 26 600 30 600 390 300 36 000 160 200 124 400 93 500 196 200 644 900 59 800
          Maskiner 71 900 51 300 51 600 116 900 46 200 112 200 83 000 37 300 132 400 150 600 84 900
          Täckdiken 22 700 22 300 16 700 340 13 900 25 500 27 900 8 940 53 800 12 300 31 100
          Växtbestånd 310 70 0 750 7 370 10 0 0 0 0 1 160
          Övriga anläggningstillgångar 620 160 180 3 190 1 770 860 1 590 1 620 290 4 260 570
Långfristiga placeringar 13 300 2 490 4 530 8 490 5 690 38 800 12 900 880 74 700 28 000 11 500
    Omsättningstillgångar 51 600 31 100 23 200 50 000 48 600 81 600 92 800 39 400 194 600 116 500 52 600
    Fordringar 21 400 11 700 13 800 62 200 13 700 30 500 39 400 31 300 43 700 35 100 26 800
    Bankdeposit och kassa 7 860 8 080 4 450 62 300 2 100 5 710 7 280 1 260 13 600 4 770 3 450
PASSIVA 478 800 378 400 310 900 725 800 325 300 650 800 585 000 354 000 1 143 000 1 191 000 545 200
  Eget kapital 351 200 318 700 228 800 264 400 271 800 421 200 400 200 263 200 890 400 592 800 458 500
Främmande kapital 127 600 59 700 82 000 461 400 53 500 229 600 184 800 90 900 252 400 597 900 86 600

9470977

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/