LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
                    Nyckeltal                                  2014    
Medeltal 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Gårdar representerade 37 200 7 410 5 870 6 730 7 600 7 120 1 980 420 30 40 0 0
Gårdar 820<n<830 40<n<50 50<n<60 100<n<110 170<n<180 250<n<260 130<n<140 40<n<50 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 60,5 24,8 41,5 58,1 68,8 90,8 109,6 108,2 45,3 14,7 . .
Djurenheter 27,1 0,1 0,9 3,5 21,1 52,5 174,4 208,4 135,9 230,4 . .
Företagarvinst -27 600 -15 300 -18 200 -30 700 -34 800 -37 000 -24 400 -68 100 198 000 -72 700 . .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 200 7 010 12 100 18 600 37 800 55 100 62 300 77 100 55 100 65 300 . .
        +Räntekravet 15 800 5 660 9 150 14 500 16 400 24 200 37 500 44 500 38 700 74 200 . .
Företagarinkomst 17 400 -2 640 3 020 2 370 19 400 42 200 75 400 53 500 291 800 66 700 . .
Lönsamhetskoefficient 0,39 -0,21 0,14 0,07 0,36 0,53 0,76 0,44 3,11 0,48 . .
Företagarinkomst 17 400 -2 640 3 020 2 370 19 400 42 200 75 400 53 500 291 800 66 700 . .
        - Räntekrav -15 700 -5 670 -9 160 -14 500 -16 400 -24 100 -37 500 -44 400 -38 600 -74 100 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 1 560 -8 310 -6 140 -12 100 2 940 18 000 37 900 8 950 253 200 -7 480 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 930 460 790 1 220 2 500 3 650 4 120 5 100 3 650 4 320 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,8 -17,9 -7,7 -9,9 1,2 4,9 9,2 1,8 69,4 -1,7 . .
Eget kapital 338 500 128 400 213 100 300 200 368 300 503 400 784 900 821 100 738 600 1 675 000 . .
        Total kapital 464 500 145 100 228 300 376 500 462 500 730 100 1 330 000 1 828 000 2 671 000 3 197 000 . .
Soliditetsgrad 72,9 88,4 93,3 79,7 79,6 68,9 59,0 44,9 27,6 52,4 . .
Avkastning på total kapital -8 710 -9 190 -8 610 -14 200 -15 600 -7 380 25 200 1 840 288 500 29 200 . .
        Kapital under räkenskapsåret 457 500 145 000 226 800 370 400 461 300 713 300 1 296 000 1 829 000 2 497 000 3 006 000 . .
Avkastnings % på kapital -1,9 -6,3 -3,8 -3,8 -3,4 -1,0 1,9 0,1 11,6 1,0 . .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/