LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022e  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
                    Nyckeltal                                  2014    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 37 200 5 240 11 500 8 350 10 000 720 1 210 130
Gårdar 820<n<830 110<n<120 180<n<190 180<n<190 250<n<260 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Odlingsareal 60,5 67,3 64,6 55,6 57,6 54,6 58,3 28,3
Djurenheter 27,1 12,8 23,2 30,9 34,0 35,2 38,1 34,8
Företagarvinst -27 600 -25 300 -30 100 -27 200 -26 800 -23 100 -26 100 -24 200
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 200 20 600 25 900 29 700 34 800 32 300 45 000 52 900
        +Räntekravet 15 800 18 200 16 700 15 700 14 500 11 200 11 400 7 750
Företagarinkomst 17 400 13 300 12 400 18 200 22 500 20 300 30 200 36 400
Lönsamhetskoefficient 0,39 0,34 0,29 0,40 0,46 0,47 0,54 0,60
Företagarinkomst 17 400 13 300 12 400 18 200 22 500 20 300 30 200 36 400
        - Räntekrav -15 700 -18 100 -16 600 -15 700 -14 500 -11 100 -11 300 -7 750
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 1 560 -4 820 -4 300 2 410 7 990 9 180 18 900 28 600
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 930 1 360 1 710 1 960 2 300 2 130 2 980 3 500
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,8 -3,5 -2,5 1,2 3,4 4,3 6,3 8,2
Eget kapital 338 500 387 500 358 600 337 700 312 400 224 300 243 500 158 600
        Total kapital 464 500 494 100 469 600 476 900 451 300 350 100 393 700 337 400
Soliditetsgrad 72,9 78,4 76,4 70,8 69,2 64,1 61,9 47,0
Avkastning på total kapital -8 710 -4 900 -11 000 -7 510 -8 780 -8 160 -10 500 -11 800
        Kapital under räkenskapsåret 457 500 489 700 462 700 467 600 443 200 355 800 390 700 344 900
Avkastnings % på kapital -1,9 -1,0 -2,4 -1,6 -2,0 -2,3 -2,7 -3,4


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/