LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2022E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Nyckeltal enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
                    Nyckeltal                                  2014    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 37 200 15 400 5 540 810 800 8 090 3 420 280 860 210 1 710
Gårdar 820<n<830 150<n<160 80<n<90 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 5<n<10 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 60,5 59,3 49,9 0,5 43,9 63,5 71,9 48,7 95,3 58,8 92,0
Djurenheter 27,1 0,1 0,4 0,0 0,0 52,7 67,8 28,0 226,9 380,7 36,6
Företagarvinst -27 600 -24 700 -22 000 -9 780 -23 900 -31 000 -30 600 -29 200 -44 900 -36 300 -49 900
        + Företagarfamiljens löneanspråk 29 200 12 900 15 800 53 300 35 200 59 400 36 400 37 800 46 700 55 900 35 600
        +Räntekravet 15 800 13 700 9 910 11 100 10 700 19 100 18 200 14 600 32 500 26 900 28 800
Företagarinkomst 17 400 1 840 3 660 54 700 22 100 47 400 24 000 23 100 34 300 46 400 14 500
Lönsamhetskoefficient 0,39 0,07 0,14 0,85 0,48 0,60 0,44 0,44 0,43 0,56 0,22
Företagarinkomst 17 400 1 840 3 660 54 700 22 100 47 400 24 000 23 100 34 300 46 400 14 500
        - Räntekrav -15 700 -13 600 -9 920 -11 100 -10 800 -19 000 -18 200 -14 500 -32 500 -26 800 -28 800
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 1 560 -11 800 -6 250 43 600 11 200 28 300 5 790 8 510 1 790 19 500 -14 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 930 850 1 040 3 530 2 330 3 930 2 410 2 500 3 090 3 700 2 350
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,8 -13,8 -6,2 12,3 4,8 7,2 2,5 3,4 0,6 5,3 -6,1
Eget kapital 338 500 292 500 209 300 221 400 283 600 424 200 378 400 254 800 754 900 511 100 557 600
        Total kapital 464 500 351 000 281 700 671 400 313 400 627 600 564 200 340 100 1 007 000 1 184 000 747 700
Soliditetsgrad 72,9 83,3 74,3 33,0 90,5 67,6 67,1 74,9 75,0 43,2 74,6
Avkastning på total kapital -8 710 -9 680 -9 890 10 000 -12 400 -7 060 -6 920 -12 300 -5 970 10 800 -17 400
        Kapital under räkenskapsåret 457 500 348 100 279 000 643 100 310 900 616 400 553 300 339 700 1 008 000 1 197 000 718 200
Avkastnings % på kapital -1,9 -2,8 -3,5 1,6 -4,0 -1,1 -1,3 -3,6 -0,6 0,9 -2,4


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/