LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
 2000-2023E  Egna val  Info  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
            Resultaträkning     2014    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 37 200 15 400 5 540 810 800 8 090 3 420 340 860 210 1 700
Gårdar 820<n<830 150<n<160 80<n<90 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 11<n<20 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 60,5 59,3 49,9 0,5 43,9 63,5 71,9 44,5 95,3 58,8 92,1
Djurenheter 27,1 0,1 0,4 0,0 0,0 52,7 67,8 24,5 226,9 380,7 36,7
Försäljningsintäkter 88 200 25 800 33 100 483 400 88 900 155 400 101 500 31 900 327 600 715 900 110 200
        Stöd 51 800 34 600 32 900 39 000 35 400 75 900 88 700 54 300 93 800 59 600 71 400
Omsättning 140 000 60 400 66 100 522 400 124 300 231 200 190 200 86 200 421 500 775 500 181 600
Bruttointäkter 156 700 62 500 69 800 535 200 125 400 271 600 231 500 106 500 467 100 795 300 204 400
        Rörliga kostnader -69 500 -24 200 -28 100 -369 600 -60 400 -104 400 -99 400 -33 000 -278 700 -529 300 -94 400
        Gårdsanvändning -13 600 -1 030 -1 060 0 -660 -35 200 -36 900 -15 900 -39 000 -30 800 -16 700
        Företagarfamiljens löneanspråk -29 200 -12 900 -15 700 -53 300 -35 200 -59 300 -36 400 -33 500 -46 600 -55 800 -35 600
        Fastna kostander -28 700 -19 200 -20 800 -52 200 -28 200 -41 500 -36 600 -19 600 -54 400 -66 300 -37 000
Driftsbidrag 15 500 4 980 4 060 59 900 900 31 000 22 000 4 350 48 100 112 900 20 400
        Avskrivningar -24 400 -14 600 -14 000 -50 200 -13 300 -38 800 -29 200 -18 500 -55 500 -103 100 -38 000
Rörelseresultat -9 000 -9 710 -10 000 9 690 -12 400 -7 850 -7 180 -14 200 -7 410 9 780 -17 600
        Nettofinansieringskostnader -2 870 -1 380 -2 070 -8 330 -670 -4 180 -5 230 -2 280 -4 940 -19 300 -3 420
Nettoresultat -11 800 -11 000 -12 000 1 360 -13 100 -12 000 -12 400 -16 500 -12 300 -9 520 -21 000
        Räntekrav på eget kapital -15 700 -13 600 -9 920 -11 100 -10 800 -19 000 -18 200 -13 900 -32 500 -26 800 -28 800
Företagarvinst -27 600 -24 700 -22 000 -9 780 -23 900 -31 000 -30 600 -30 400 -44 900 -36 300 -49 900

9385686

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/